Coronainformation v. 27

i Category: Covid-19 | 3 min läsning
Graf som visar antal smittade totalt i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida till och med v 27 2021. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 23 546 (23 506)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 1 (4)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 1 (1)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 312 (312)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 64,4 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 45,2%

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 68,4 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 51,3 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Detta är den sista coronainformationen som går ut från Robertsfors kommun. Vi följer löpande läget i pandemin och återupptar informationsinsatsen om behovet skulle uppstå.

Förra veckan var det ingen smittad inom Robertsfors kommun, vilket inte har skett sedan vecka 44. Fortsätt att hålla avstånd till dem utanför din bubbla så att så många som möjligt hinner bli vaccinerade innan hösten och eventuell ökad smittspridning.

Aktuellt i länet

Smittspridningen har ökat i länet, flest nya fall i åldersgruppen 40–49 år. Det är även en ökning i de yngre åldersgrupperna, inga fall i åldersgruppen 70+. Största smittökningen sker i Umeåområdet.

Fortfarande handlar det om små tal i länet och en del kan förklaras av att man har smittspårat runt två kluster. Förhoppningen är att det är en tillfällig ökning, men med tanke på att Deltavarianten är etablerad i Västerbotten så finns en klar risk att vi kommer att se en ökad smittspridning framgent. Det är väldigt viktigt att alla fortsätter att följa rekommendationerna.

Deltavarianten

När det gäller Deltavarianten har vi ingen stor andel ännu i Västerbotten, under 10 % av konstaterade fall, under juli månad 6 % hittills, men alla är inte helt färdiganalyserade ännu. Det är väldigt viktigt att fortsätta följa de allmänna råden, fortsätta hålla avstånd och om man umgås utanför sin egen krets är det extra viktigt att umgås på ett smittsäkert sätt.

Vaccinering

Cirka 63 %, förra veckan 58 %, av den vuxna befolkningen i länet har påbörjat vaccinering och 45% (40%) har fått dos 2. Det går att se en vaccineffekt när det gäller smittspridningen bland personer över 60 år.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Tydlig information finns också hos Folkhälsomyndigheten.
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer smittskyddsåtgärderna. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten


Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.