Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Kokningsrekommendation hävd i Åkullsjön

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Uppdatering koliforma bakterier i dricksvattnet i Åkullsjön.
De prover som togs i onsdags visar att vattnet är tjänligt utan anmärkning med undantag för en provpunkt. Kokningsrekommendationen hävs därför för samtliga fastigheter med undantag för skolan i Åkullsjön. Ytterligare åtgärder och provtagning kommer att genomföras på skolan i Åkullsjön.

Orsaken till att det förekommit koliforma bakterier i dricksvattnet i Åkullsjön beror troligtvis på stillastående vatten eller underhållsarbete som genomförts i anslutning till ledningsnätet veckorna innan.

Det här är den sista informationsuppdateringen angående koliforma bakterier i vattnet i Åkullsjön.
Kokningsrekommendationen hävd för alla fastigheter utom Åkullsjöns skola.

Läs tidigare information här