Lättnader från 1 juli

i Category: Covid-19 | 3 min läsning
Coronavirus i förstoring

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gäller fr.o.m. 1 juli

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
 • 300 deltagare tillåts för inomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
 • 600 deltagare tillåts för utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser.
 • 3000 deltagare tillåts för utomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Privata sammankomster

50 personer får delta vid privata tillställningar i hyrd lokal.

Uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster kan hyras ut till högst 50 personer. 

Utöver höjda deltagartak kan även arrangemang anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd.

Ändringsförordningen i sin helhet, SFS2021-724.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Serveringsställen

Max 8 personer i ett sällskap, sittande inomhus.

Sällskap ska kunna hålla avstånd både utomhus och inomhus.

Läs mer om vilka råd och restriktioner som gäller på Krisinformation.se
Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats
Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Din skyldighet

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Från och med 1 juli gäller att fortsätta följa de allmänna råden:

Stanna hemma vid symtom
Har du symtom på covid-19 bör du stanna hemma. Du rekommenderas att testa dig för pågående infektion.

Umgås smittsäkert
Umgås helst utomhus och i mindre grupper.
Håll avstånd och undvik särskilt att vara nära andra längre tid i små utrymmen

Undvik trängsel
Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel.

Res smittsäkert
Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
Håll avstånd när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan
Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Tvätta händerna
Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.

Sammanställning av nationella förbud och de råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra

 • Alla som är över 16 år kommer att erbjudas vaccinering.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
 • Region Västerbotten ger information när det är din tur.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se, www.1177.se och www.krisinformation.se