Samråd ny detaljplan Edfastmark 7:1

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde i utkanten av Robertsfors tätort.

Synpunkter på förslaget ska vara Robertsfors kommun tillhanda senast den 15 augusti 2021.

Detaljplanen samt information hittar du här: Edfastmark 7:1