Coronainformation v. 24

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf som visar antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 23 412 (23 316)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 7 (8)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 3 (5)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 301 (297)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 53 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 28,4 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 58,9 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 31,8 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Ännu en vecka med få fall av covid-19 i Robertsfors kommun, fyra personer bekräftat smittade. Råden om att undvika trängsel, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och att umgås med få människor gäller fortlöpande i hela landet. Vi får inte glömma att det fortfarande är vårt beteende som bromsar smittan.

Denna coronainformation som publiceras varje vecka av Robertsfors kommun kommer att publiceras för sista gången vecka 27, om inget drastiskt händer inom spridningen av covid-19. Robertsfors kommun följer löpande utvecklingen såväl i regionen som nationellt.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning i hela länet. Förra veckan noterades 114 positiva fall jämfört med veckan innan då det var 180 positiva fall. 75 av de positiva fallen är bland personer i Umeåområdet, 23 i Skellefteåområdet, 14 i södra Lappland och två personer som är folkbokförda utanför länet. Antal inneliggande patienter med covid fortsätter att minska sakta, både inom slutenvården och på IVA. Covid-IVA på NUS har avvecklats.

Det är färre som testats och det beror på att färre har symptom. Regionen kommer fortsätta att ha samma öppettider under hela sommaren – alla vardagar i hela länet. Smittan sker främst i de yngre åldersgrupperna och extremt få fall bland äldre, endast två fall var över 70 år förra veckan.

Personalförsörjningen inom hälso-sjukvård/omsorg kan bli en utmaning under semesterperioder, om det blir mycket VAB, sjukfrånvaro och hushållskarantän.

Deltavarianten

Två fall av Deltavarianten har hittats i länet. En av dem smittades utomlands och den andre utomläns. Smittspårning kring dessa har inte visat några fler fall i vårt län.

– Nytt är att vi har skärpt våra förhållningsregler för hushållskontakter. I Västerbotten ska de som fått endast en dos vaccin och har smitta i hushållet stanna hemma i karantän, de som fått två doser och det har gått minst två veckor undantas från dessa förhållningsregler, berättar Gunilla Persson i ett pressmeddelande på Region Västerbottens hemsida.

Anledningen till denna skärpning är att den virusvariant som kallas deltavarianten, som har en större smittsamhet än tidigare kända virusvarianter av SARS-CoV-2, breder ut sig i Europa och finns redan i Sverige. Vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten men två doser vaccin ger ett gott skydd. 

Vaccinering

Förra fredagen öppnade tidsbokningen för födda 1976 och tidigare och till helgen kommer det att öppnas för de som är födda 1981 och tidigare. Västerbotten har Sveriges absolut högsta vaccinationstäckning när det gäller personer över 60 år.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 har upptäckts i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser därför över smittskyddsåtgärderna nationellt samt intensifierar övervakningen av virusvarianten. Smittskyddsåtgärder är vidtagna regionalt i Värmland och Blekinge. Läs mer.

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september. Läs mer.

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt. Läs mer.

En uppdelning av publik och besökare i sektioner som skiljs åt kan göra det möjligt att genomföra evenemang med fler deltagare än vad som hittills aviserats. Det har Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten


Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.