Coronainformation v. 23

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över totalt antal bekräftade fall med covid i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 23 316 (23 177)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 8 (9)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (6)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 297 (296)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 50,3 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 23,2 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 55,8  %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 28,2 %

 

Aktuellt i Robertsfors kommun

Ännu en vecka med lågt antal smittade i Robertsfors kommun. Vi fortsätter att hålla avstånd och undvika trängsel för att även fortsättningsvis hålla ned smittan.
Denna coronainformation som publiceras varje vecka av Robertsfors kommun kommer att publiceras för sista gången vecka 27, om inget drastiskt händer inom spridningen av covid-19. Robertsfors kommun följer löpande utvecklingen i regionen och nationellt. Under sommarperioden kommer den operativa rytmen för regional samverkan mellan länets aktörer med anledning av pandemin, att övergå till att vara varannan vecka i stället för varje vecka. Detta under förutsättning att inte läget förvärras.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

 

Aktuellt i länet

Regionen ser en fortsattminskad smittspridning i hela länet. Smittspridningen fortsätter stabiliseras även nationellt, med undantag för Norrbottens län. Antal inneliggande patienter med covid fortsätter att minska sakta, både inom slutenvården och på IVA.

Smittspårning visar att personer smittats i sociala privata sammanhang, på arbetsplatser och skolor samt i familjerna. Flest fall finns bland yngre åldersgrupper och mycket få fall i äldre åldersgrupper vilket kan tolkas som en vaccineffekt.

Många misstolkar lättnader i restriktioner som att det även är lättnader för hur privatpersoner ska agera. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden. De lättnader i regler för antalet deltagare allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller under förutsättningen att det sker under smittsäkra förhållanden. För individer gäller fortfarande att undvika trängsel, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och så vidare. På länsstyrelsens hemsida finns aktuell information om vad som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Där finns även en bra ”frågor och svar-lista” om man skrollar längre ned på sidan. Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Vaccinering

50 % av de som är 18 år och äldre i Västerbottens län har fått sin första dos.
96 % av 65 + fått sin första dos och 60 % av de som är 65+ har fått sin andra dos.
Planen från Region Västerbotten är att öppna upp för gruppen 45–49 år inför denna helg och en vecka senare öppna upp för gruppen 40–45 år. Hur stora åldersgrupper som sedan kan släppa på beror på vaccintillgång och belastningskapacitet vid webbtidsbokningen.

Från och med denna vecka kommer Region Västerbotten att använda den privata aktör som upphandlats, Vaccina. De börjar i Skellefteå och följer samma prioriteringsordning som regionen. Från v. 24 finns Vaccina i Norsjö och från v.25 i ett antal kranskommuner runt om Umeå. I nuläget är det bestämt att Vaccina ska utföra vaccination i, förutom i Skellefteå och Norsjö, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors. All information om vilka orter det gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 har upptäckts i Sverige. Folkhälsomyndigheten ser därför över smittskyddsåtgärderna nationellt samt intensifierar övervakningen av virusvarianten. Smittskyddsåtgärder är vidtagna regionalt i Värmland och Blekinge. Läs mer.

Utrikesfödda i åldrarna 60-64 år vaccinerar sig i lägre grad än svenskfödda. Men ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationstäckningen ökar bland personer födda utomlands. Läs mer.

Antalet fall av covid-19 fortsätter minska nationellt. Det visar även den senaste veckans inrapportering i databasen SmiNet. Statistiken bör fortfarande tolkas med viss försiktighet efter det tillfälliga avbrottet i slutet av maj. Läs mer.

Denna vecka sänds det första avsnittet av Vaccinpodden, en podd för allmänheten i åtta avsnitt. Folkhälsomyndigheten står bakom podden tillsammans med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer.

 

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

 

Stapeldiagram  över antalet nya fall varje vecka i Robertsfors kommun.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten


Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.