Till dig som har färdtjänst/riksfärdtjänst

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Svart illustrerad siluett av taxibil framifrån.

Viktig information till dig som har
färdtjänst och/eller riksfärdtjänst

Under perioden 12 juli – 6 augusti kommer det inte att vara möjligt att boka och/eller ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökningar och bokningar måste därför göras senast fredag 2 juli för att hinna handläggas innan semesterperioden.

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida och i foajén på kommunkontoret.
Länk till E-tjänst för ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst. 
Länk till information om färdtjänst.
Länk till information om riksfärdtjänst.

Kontakta handläggare Anna Jonsson för mer information
Tel: 0934-141 06, telefontid mån-ons 08:30-11:30
Mail: anna.m.jonsson@robertsfors.se