Coronainformation v. 22

i Category: Covid-19 | 5 min läsning
Diagram med graf över sjukdomsfall totalt.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 23 177 (22 980)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 9 (14)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 6 (7)
Avlidna: 181 (181)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 296 (292)

Andel vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 48 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 18,8 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 53,9 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 22,3 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Förra veckan noterades det högsta antalet nya fall under en vecka av covid i Robertsfors kommun sedan pandemins start, 22 fall. Den här veckan är siffran betydligt lägre. Vi fortsätter att hålla i och hålla ut!

Många har frågor kring arrangemang som exempelvis loppisar i sommar. På länsstyrelsens hemsida finns aktuell information om vad som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Där finns även en bra ”frågor och svar-lista” om man skrollar längre ned på sidan. Länsstyrelsens websida om begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. 
Tydlig information finns också hos Folkhälsomyndigheten.
Du kan även läsa mer under rubriken Nationellt nedan.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Totalt för hela länet ser Regionen en fortsattminskad smittspridning. Antal inneliggande patienter med covid fortsätter att minska sakta, både inom slutenvården och på IVA. Smittspridningen är fortsatt hög i ett angränsande län.

Smittspårningen visar att personer smittats i familjer, på arbetsplatser och skolor samt i sociala privata sammanhang. Flest fall finns bland yngre åldersgrupper och mycket få fall i äldre åldersgrupper. Snart är det dags för skolavslutningar, studenten och examen. Det är viktigt att alla fortsätter följa de allmänna råden och har ett smittsäkert firande. Frågor som till exempel ”Hur många kan vi vara på en privat studentmottagning?” kan man få svar på på 1177.se  samt hos Folkhälsomyndigheten.

Trots att restriktioner lättar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (läs mer under Nationellt) är alla i Sverige skyldiga att; stanna hemma vid symtom, umgås i en mindre krets, Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel, resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt, arbeta hemifrån så ofta du kan, hålla en god handhygien samt vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Vaccinering

De problem med vaccinationsbokningar som fanns under förra veckan berodde på att serverkapaciteten blev överbelastad. En del förändringar är nu gjorda och vid nästa åldersintervall kommer Region Västerbotten att släppa ett mindre åldersintervall och på en tidpunkt med en naturligt låg belastning på servrarna.

Från och med nästa vecka kommer Region Västerbotten att använda den privata aktör som upphandlats, Vaccina. De börjar i Skellefteå och följer samma prioriteringsordning som regionen. Från v. 24 finns Vaccina i Norsjö och från v.25 i ett antal kranskommuner runt om Umeå. I nuläget är det bestämt att Vaccina ska utföra vaccination i, förutom i Skellefteå och Norsjö, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors. All information om vilka orter det gäller och hur man bokar tid finns på 1177.se.

Regionen får många frågor om varför vissa regioner vaccinerar de som är i 40 års åldern medan vi vaccinerar åldersgruppen 50+. Västerbotten har lyckats väldigt bra och har en väldigt hög vaccinationstäckning bland personer över 60 år – bäst i Sverige. Det innebär att den större delen av doserna använts till att vaccinera de här grupperna. Allt vaccin som kommer till Västerbotten används.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19
Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens samlade statistik för vaccination mot covid-19
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från och med 1 juni. Antalet deltagare i dessa får uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. Undantag för religionsutövning med anledning av dödsfall.
  • 50 deltagare tillåts för inomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
  • 100 deltagare tillåts för utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser.
  • 500 deltagare tillåts för utomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings-och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.
  • Uthyrning av lokaler för privata sammankomster med fler än 8 personer är fortsatt otillåtet enligt covid-19-lagen.

Mer information om vad de nya reglerna innebär enligt den tillfälliga covid-19-lagen finns att läsa på länsstyrelsens webbplats.

Trenden med snabbt minskande antal fall av covid-19 fortsätter. Det visar den senaste veckans inrapporterade fall i databasen SmiNet. På grund av tidigare avbrott i databasen är statistiken ännu inte helt komplett. Läs mer.

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. Svenska medborgare eller inresande från Norge, Finland, Danmark och Island behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Läs mer.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

STapeldiagram som visar antalet nya fall per vecka i Robertsfors kommun.

Bilden överst på sidan visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun. Bilden ovan visar antal nya fall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.