Planerat vattenavbrott 27 maj

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med markering över berörda fastigheter.

[Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet till fastigheter mellan Gumboda, Klinsjön, Klintsjölänningen och Gumbodahamn stängs av imorgon torsdag den 27 maj mellan cirka klockan 9.00 och 16.00.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

En vattenvagn kommer att ställas ut vid Klintsjön 143.