Coronainformation v. 20

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 22 621 (22 083)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 19 (26)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 8 (10)
Avlidna: 179 (179)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 270 (260)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten.

Andel vaccinerade med dos 1 i länet: 43 %
Andel färdigvaccinerade i länet: 13,9 %

Andel vaccinerade med dos 1 i kommunen: 49 %
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 14,1 %

Aktuellt i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har beslutat att kommunanställda som har möjlighet fortsatt ska arbeta hemifrån samt ha digitala möten till och med den 15 september, om inte annat meddelas innan dess. Detta för att minska risken för trängsel på arbetsplatser samt i kollektivtrafiken.

Åtgärder i Robertsfors kommun

På grund av restriktioner med anledning av covid-19 har beslut fattats att inte öppna simhallen för allmänheten förrän efter sommaren 2021. Detsamma gäller kommunens fritidsgårdar.

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

De skärpta rekommendationerna i Västerbottens län förlängs till och med den 31 maj 2021. Därefter gäller de nationella rekommendationerna som berör alla som befinner sig i landet. Anledningen till förlängningen är att regionen fortfarande ser ett högt antal positiva fall.

Antalet fall av covid-19 minskade i Västerbottens län under förra veckan och det bedöms av regionen vara en kombination av viss minskad smittspridning och färre provtagna till följd av en extra helgdag. Totalt testades 531 personer positivt för viruset. Sammanlagt testades 395 personer positivt i Umeåområdet, 93 personer i Skellefteåområdet, 24 i södra Lappland och 19 personer skrivna på adress utanför länet. Flest fall finns i åldersgruppen 19–39 år (särskilt 20–29 år). Fortsatt få fall och sjunkande trend för 60+ tolkas som god effekt av vaccinet.

 Region Västerbottens smittspårning visar att smittan sprids i sociala privata sammanhang och på arbetsplatser, skolor och inom familjer. Smittskydd på Region Västerbotten betonar att alla måste fortsatt ta ett personligt ansvar och följa råd och rekommendationer för hur vi ska bete oss för att hålla smittspridningen nere.

Vaccinering

Vaccineringen fortskrider enligt plan. Totalt har ca 43% av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccinering. Regionen har i veckan öppnat upp för riskgrupper över 18 år och patientnära personal över 18 år.
Nästa tisdag öppnas det upp för de äldsta i fas 4 som är mellan 50–60 år parallellt med att regionen fortsätter vaccinera fas 3. Planen är sedan att gå nedåt i 10-årsintervaller och så fort som möjligt öppna för hela fas 4. Västerbotten har lyckats väldigt bra med vaccineringen och har en väldigt hög täckningsgrad. 95 % av alla över 65 år har fått en första dos, vilket är extremt högt.

Läs mer på 1177 om vilka som kan boka tid just nu.
FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19
Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens samlade statistik för vaccination mot covid-19
Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten
Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med denna vecka enbart på torsdagar. Läs mer.

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än motsvarande bland personer födda i Sverige. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år. Läs mer.

Leveranserna av vaccin till Sverige har ökat kraftigt i volym jämfört med tidigare i våras. Det finns fortsatt inget behov av att använda vaccinet från Janssen i vaccinationsprogrammet, som läget nu ser ut. Läs mer.

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni. Läs mer.

 

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.

 

Antal sjukdomsfall per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten