Dialogmöte tema: Importera arbetskraft?

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Bild på traktor på fält samt en hand som håller en borrmaskin.

Projektet Näringsliv i samverkan, NIS 6.0, bjuder in företagare i Umeås kranskommuner till dialogmöte med temat ”Importera arbetskraft?”

Det blir allt tydligare att det råder brist på kompetent arbetskraft för flera av företagen i Umeås kranskommuner.

Redan idag finns det företag som löser sitt kompetensbehov med hjälp av arbetskraftsimport.  Kicki Krane från Jobbsupporten informerar om hur ditt företag kan lösa sitt behov av arbetskraft med hjälp av import eller veckopendlande utländsk arbetskraft.
Inom kort finns det en flyglinje mellan Skellefteå och Gdansk för veckopendlande polacker.

Datum: 20 maj kl. 19:00
Plats: Digitalt Klicka här för att delta i mötet.
Anmälan: Senast 19 maj http://simplesignup.se/event/180105-importera-arbetskraft
Kontaktperson: Jan Paulsson, projektledare tfn. 070 998 42 91, jan.paulsson@robertsfors.se

Europeiska Regionala utvecklingsfonden logga.