Planerat vattenavbrott- område Klintsjön

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med markerat område över fastigheter som berörs av vattenavbrottet.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet till fastigheter mellan Klintsjön och Klintsjölänningen stängs av i dag måndag, mellan klockan 12.00 och cirka 18.00.
Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. En vattenvagn kommer att ställas ut vid Klintsjön 143. Meddelande har skickats ut till berörda abonnenter.

Vid driftstörningar använder kommunen en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar. På hemsidan Everbridge har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter.