Coronainformation v. 17

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över totalt antal sjukdomsfall i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19 i länet: 20 856 (20 112)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 40 (35)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 11 (12)
Avlidna: 177 (176)
Bekräftad covid-19 i Robertsfors kommun: 235 (226)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).
Vaccinerade med dos 1 i länet:  67 148 (55 139)
Antal färdigvaccinerade i länet:  22 225 (21 103)
Andel färdigvaccinerade i länet: 10,2 % (9,7)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 1 996 (1 509)
Antal färdigvaccinerade i kommunen: 526 (510)
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 9,8 % (9,5)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Ingen person har bekräftats smittad med covid-19 i någon av kommunens verksamheter under föregående vecka. Sociala sektorn har i veckan beslutat att Dagcenters verksamhet fortsatt är stängd, men planerar för att öppna efter semestern samt att lunchservering till äldre är fortsatt pausad tills vidare.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare. Vilka verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Smittspridningen ökar i Umeåområdet men är oförändrat i Södra Lappland och minskar i Skellefteåområdet. Den sammanlagda smittspridningen i Västerbottens län är därför totalt sett oförändrad och fortfarande på en för hög nivå. Smittspridningen är fortsatt mycket hög i våra grannlän och stora delar av Sverige och har därmed även kraftig påverkan på slutenvården. Kraftigt ökat antal fall i åldersgruppen 19–39 år, sjunkande i 0-18 år och 40-59 år. Det är fortsatt många som behöver sjukhusvård.

Bedrägeri

Region Västerbotten går ut och varnar för bedragare: ”Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Region Västerbotten har nu uppmärksammats att bedragare ringer hem till privatpersoner via telefon och ber om exempelvis bank-id.” Läs hela meddelandet här.

Valborg

Med tanke på valborgsmässoafton och den höga smittspridningen i länet och kringliggande län är det viktigt att påminna varandra om de skärpta rekommendationerna. Smittspårning visar att många smittas i sociala sammanhang. Skärpta råd i Västerbottens län har förlängts till 9 maj: Umgås med få människor, Undvik platser om det är risk för trängsel, Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan, Gör inga onödiga resor., Använd munskydd i kollektivtrafiken, Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.

Vaccinering

Den 26 april inleddes fas 3 i Västerbottens län. Nu kan även personer födda 1957–1961 boka tid för vaccination. Läs här om vilka som kan boka tid just nu. Runt 97 %av alla personer över 80 år har påbörjat sin vaccinering och 70 %är fullvaccinerade. Totalt sett har cirka 31 % av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen.

FHM:s rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten

Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Nationellt

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. Läs mer.

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj. Läs mer.

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras. Läs mer.

Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande. Läs mer.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin. Gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3. Läs mer.

Sedan den 11 mars 2021 har kommunen möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Flera kommuner i landet har utfärdat vistelseförbud i samband med valborgsfirandet.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer?Krisinformation.se har samlat information. Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.