Coronainformation v. 16

i Category: Covid-19 | 4 min läsning
Graf över antalet sjukdomsfall totalt i Robertsfors kommun.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 20 112 (19 503)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 35 (48)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 12 (16)
Avlidna: 176 (176)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 226 (217)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet:  55 139 (43 344)
Antal färdigvaccinerade i länet:  21 103 (17 595)
Andel färdigvaccinerade i länet: 9,7 % (8,1)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 1 509 (1 023)
Antal färdigvaccinerade i kommunen: 510 (498)
Andel färdigvaccinerade i kommunen: 9,5 % (9,2)

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person inom sociala sektorn samt en person inom Bar- och utbildning har bekräftats smittade med covid-19 under förra veckan, dock ses ingen smittspridning i verksamheterna.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Smittan i Västerbottens län ökade något även förra veckan, samtidigt är situationen allvarlig även i grannlänen och nationellt. Sammanlagt testades 668 personer positivt för covid-19 i Västerbottens län. Det är många som behöver sjukhusvård. Detta gör att regionen fortsatt ser med stor oro på utvecklingen i länet.

– Just nu ser vi en ökning av positiva fall i Umeåområdet och närliggande orter, exempelvis i Nordmalings kommun. Som jag sagt upprepade gånger så måste vi bromsa smittspridningen nu, både utifrån omsorgen om sig själv, sin närmsta omgivning och för att rädda liv, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smittspårningen visar ökande fall i åldersgrupperna 0–18 år och 19–39 år, sjunkande i 40–59 år och 60–69 år. Bland personer över 70 år testades endast 33 stycken positivt under föregående vecka. I Västerbotten återfinns också fortfarande en hög andel av den brittiska virusvarianten vilket påverkar smittspridningen.

Skärpta råd i Västerbottens län har förlängts till 9 maj: Umgås med få människor, Undvik platser om det är risk för trängsel, Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan, Gör inga onödiga resor., Använd munskydd i kollektivtrafiken, Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.

Skolavslutning

Det regionala skolchefsnätverket meddelar att utgångspunkten är att årets skolavslutning och examen i grundskolan och gymnasiet sker utan vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare.

Vaccinering

Vaccinering fortskrider allt eftersom doser levereras till länet. Vaccination erbjuds nu personer över 65 år och personer med beslut om insats enligt LSS.  Nästa vecka börjar Regionen vaccinera de som är födda 1961 och tidigare samt en del vårdpersonal inom vård och omsorg. Totalt sett har cirka 25 procent av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen.

De centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå och flera hälsocentraler i länet rapporterar att det finns lediga tider för vaccination de närmaste dagarna. Tillhör du en åldersgrupp som är prioriterad för vaccination just nu kan du alltså få tid inom kort.

Region Västerbotten har tagit till sig de synpunkter som kommit från invånare om svårigheter att söka upp och boka tid på hälsocentraler och mottagningar. Därför har en ny sida skapats, med tydligare information om hur bokningen går till och direktlänkar till varje mottagnings och hälsocentrals e-tjänst för bokning av vaccination mot covid-19. Läs mer information i pressmeddelandet.

Här kan du läsa alla Region Västerbottens pressmeddelanden gällande covid-19.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19  hos 1177 Västerbotten

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Nationellt

Folkhälsomyndigheten meddelar att AstraZeneca försätter att pausas för personer under 65 år. De som redan fått dos 1 av Astra kommer istället få dos 2 av något av de andra vaccinen, Pfizer eller Moderna, cirka 12–15 veckor efter sin första dos.

Som Folkhälsomyndigheten meddelade förra veckan så kan man tre veckor efter den första sprutan ha fler sociala kontakter. Dessa räknas inte längre som nära hushållskontakt i samband med smittspårning. De grundläggande rekommendationerna gäller dock även för de som är vaccinerade. Vaccinerade ska fortsatt testa sig vid symptom.

Restriktionerna för vissa verksamheter, exempelvis bio, teatrar, idrottsevenemang) förlängs till 17 maj. Läs mer här.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.