Tyck till om äldreomsorgsstrategi

i Category: Nyheter | 1 min läsning

I Robertsfors kommun pågår för närvarande arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för äldreomsorgen i kommunen. Det utarbetade förslaget går nu ut på remissrunda till ett urval av remissinstanser som har att yttra sig över innehållet i det liggande förslaget.

Remisstiden löper ut den 18 april, då remissvaren ska vara inlämnade.

Dina synpunkter är viktiga

Om du som medborgare i Robertsfors kommun vill tycka till om förslaget och lämna dina synpunkter så är du välkommen att göra det under remisstiden genom e-tjänst: https://minasidor.robertsfors.se/aldreomsorgstrategi

Klicka nedan för att ladda ner remissupplagan:

Robertsfors kommun tar tacksamt emot dina synpunkter!