Coronainformation v. 11

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 17 075 (16 260)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 59 (67)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 15 (15)
Avlidna: 158 (145)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 183 (176)

Antal vaccinerade

Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten  Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 25 555 (19 228)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 9 909 (8 877)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 551 (402)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 270 (259)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antalet smittade invånare i Robertsfors kommun per vecka är fortfarande högre än vad det var i början av året. Mellan 15–17 mars testade 10 invånare positivt för covid (dessa syns inte i statistiken ovan då den är från föregående vecka).

1 person inom Barn- och utbildningssektorn rapporterad smittad förra veckan. Ingen övrig smitta i kommunens verksamheter. Bland hemtjänstpersonal fortsätter man att ta antigentest två gånger i veckan före arbetspass för att kunna upptäcka eventuell covid-19 hos anställda.

Vaccinering

I och med det nationella avbrottet med Astra Zenecas vaccin som meddelades i tisdags påverkas även vaccinationstakten av anställda inom vård och omsorg i Robertsfors kommun. Man får avvakta med Astra Zenecas vaccin tills besked från svenska myndigheter kommer. Vaccineringen med Pfizers vaccin har rullat på bra. Läs mer om Astra Zenecas vaccin längre ned under Aktuellt i länet.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här.

 Aktuellt i länet

Region Västerbotten meddelar att vi trots sjunkande antal smittade per vecka är på en för hög nivå i regionen. De skärpta regionala rekommendationerna har haft effekt och det är viktigt att vi fortsätter att hålla i det. I samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbottens län har Region Västerbotten därför beslutat att förlänga de skärpta rekommendationerna för Västerbottens län till i första hand den 18 april.
Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här.

Länsstyrelsen rapporterar efter tillsyn hos verksamheter (restauranger, butiker, skidanläggningar m.m.) enligt pandemilagen att verksamhetsutövarna anpassar sina verksamheter i hög grad. Dock är uppmaningarna om att handla ensam svårare att hantera för verksamhetsutövarna. Där behöver allmänheten ta uppmaningen mer på allvar.

 Vaccinering

Region Västerbotten meddelar att fullvaccinerad vårdpersonal inte längre behöver vara hemma från arbetet i så kallad hushållskarantän om någon i hushållet har covid-19.

I tisdags pausades all vaccinering i Sverige med Astra Zenecas vaccin. I går, den 18 mars, godkände europeiska läkemedelsmyndigheten EMA Astra Zenecas vaccin, efter utredning, för fortsatt användning i Europa. Folkhälsomyndigheten kommer att ta ställning till hur vaccinet kan användas i Sverige och ge besked. Till dess rekommenderas fortsatt paus för användning av detta vaccin i Sverige.

Pausen gör just nu tillgången på vaccin mindre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fortsätta att prioritera att vaccinera äldre personer före yngre, eftersom ålder är en så tydlig riskfaktor för svår sjukdom och död i covid-19.
Läs mer på 1177 om hur du ska agera om du fått Astra Zenecas vaccin här.
 Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177.

Om man har allmänna frågor om vaccinering kan man ringa nummer 11313. Information finns även på myndigheternas webbplatser lättillgängligt (se länkar nedan). Det skulle underlätta för vård- och hälsocentraler i regionerna som nu har ett enormt tryck kring allmänna vaccinfrågor.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.