Coronainformation v. 10

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 16 260 (15 304)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 67 (66)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 15 (14)
Avlidna: 145 (137)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 176 (161)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 19 228 (14 699)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 8 877 (7 080)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 402 (329)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 259 (163)

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person bekräftades smittad i grundskolans verksamhet under vecka 8. Inga fler fall rapporterade inom Barn- och utbildningssektorn under förra veckan. Inte heller några fall inom övriga kommunala verksamheter.

Vi ser en ökning av fall bland medborgare i Robertsfors kommun. Den här ökningen är oroväckande, med tanke på att smittspridningen fortfarande är stor i både Skellefteå- och Umeåområdet och att en stor andel av alla smittade har den brittiska, mer smittsamma varianten. Vi måste alla ta ansvar för att motverka smittspridningen genom att umgås med färre människor och hålla avstånd. Läs skärpta rekommendationer för Västerbotten här.

 Vaccinering

Alla särskilda boenden samt korttidsboende i kommunen är färdigvaccinerade sedan förra veckan. Vaccination av äldre personer med hemsjukvård pågår nu för fullt parallellt med att hälsocentralen vaccinerar äldre med hemtjänst och riskgrupper. Den största mängden vaccin tillfaller fortfarande kommun och fas1. När det kommer in mer vaccin så kommer vaccinationer i större skala att ske via hälsocentralerna under fas 2 och fas 3.  Denna vecka påbörjas hemtjänstpersonalen att vaccineras. Intresset och viljan att vaccinera sig har varit mycket stor hos både personal och brukare.

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: 

Aktuellt i länet

Den 11 mars var det ett år sedan WHO deklarerade att vi hade en pandemi. På SVT Nyheter Västerbotten finns en film som visar hur spridningen av coronaviruset i Västerbotten sett ut under det gångna året: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-spreds-viruset-i-vasterbotten-under-pandemiaret

Det är fortsatt mycket hög smittspridning i länet, om än något lägre totalt. Tydligt lägre i Lycksele, Oförändrat i Skellefteåområdet och en ökning i Umeåområdet.

Det är en mycket hög andel av den brittiska virusvarianten och det bidrar påtagligt till smittspridningen i länet. Västerbotten är det län som just nu provtar flest per 100 000 invånare i landet och har bland den högsta smittspridningen. Fortsatt stor andel bland åldersgruppen 19–39 och 40–59 år som smittas, lätt minskning bland 0–18 år och fortsatt minskning för gruppen 60-69 och 70+.

Länsstyrelsen som har tillsynsuppdraget gällande den nya pandemilagen meddelade att butiker och restauranger är bra på att följa restriktionerna, men att dessa uppger att många kunder och besökare inte följer dem och att personal ofta måste påminna om att det är begränsat antal besökare/kunder som gäller. Budskapet från länsstyrelsen är att alla ska tänka på att handla ensamma för att minska trängsel i butiker.

 Vaccinering

21 000 länsbor har fått dos 1, varav 10 000 även fått dos 2. Fas 2 är inledd och Regionen har öppnat tidsbokning för alla födda 1941 och tidigare. Inledningsvis har det varit begränsade tider på grund av tekniska problem och bristande vaccinleveranser. Enligt Region Västerbotten förväntas ökade doser av vaccin från vecka 13.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten
Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här.
 Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.