Robertsfors kommun stänger ned Google Analytics

i Category: Nyheter | 2 min läsning

Ekot/SR P4 har granskat 500 myndigheters webbplatser och hur de använder Google Analytics. Robertsfors kommun är en av de myndigheter som har granskats.

Google Analytics har använts på Robertsfors kommuns hemsida i syfte att ge oss statistik över antal besökare och sidvisningar på webbplatsen. Informationen har använts till att kunna förbättra webbplatsen för att möta våra besökares behov så att fler nås av mer träffsäker information.

I granskningen har vi blivit uppmärksammade på att vi saknat tydlig information till våra besökare om insamlingen som Google Analytics gör samt har analysverktyget varit felaktigt inställt och samlat in oanonymiserade IP-adresser på besökare. IP-adressen, även kallad IP-numret, är det som syns och lämnar spår vid användning av Internet.

Robertsfors kommun agerade omedelbart och problemet åtgärdades inom några minuter efter att vi uppmärksammats om problemet. Google Analytics är numera bortplockat från webbplatsen och kommunen utreder just nu om problemet kan lösas genom anonymisering av IP-adresser eller om det finns andra webbverktyg med liknande funktioner.

IP-nummer som har delats till tredje part, i det här fallet Google, är dock enligt vår bedömning inte känslig, vare sig individuellt eller som helhet. Den kan heller inte användas av tredje part för att få åtkomst till annat känsligt material som t.ex. ytterligare personuppgifter. Det är inte heller någon information som allmänheten kan ta del av. Informationen hos tredje part raderas efter 26 månader.

Robertsfors kommun kan konstatera att uppgifter har hanterats på ett sätt vi inte har avsett och beklagar det besvär detta kan ha inneburit för våra besökare på webbplatsen. Vår samlade bedömning i det här fallet är att en IP-adress enskilt inte är en identifierbar personuppgift. En IP-adress är i slutändan endast identifierbar med en eller flera enheter vilket inte är samma sak som en individ. Att en viss aktivitet kan knytas till en viss IP-adress är inte samma sak som att en viss person kan göra det. Bedömning vi gör är att inga känsliga uppgifter har läckts.

Kommunen har också under vintern jobbat med en ny hemsida som kommer lanseras inom väldigt kort. Kommer Google Analytics att användas på den nya sajten kommer IP-adresser att anonymiseras och information om detta framhävas bättre.