Stödpedagog med fokus på utveckling

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Annika SIgvardsdotter står framför röd tegelvägg, hon har svart jacka och brunt uppsatt hår

I december 2019 öppnades serviceboendet Inre Ringvägen i Robertsfors och fem vuxna med olika funktionsvariationer kunde flytta in i varsin egen lägenhet. Två månader tidigare hade stödpedagogen Annika Sigvardsdotter anställts inom äldre- och funktionshindersomsorgen i Robertsfors kommun. Nu arbetar hon med att stödja både boendehandledare och boende på serviceboendet Inre Ringvägen samt personal och individer inom boendestöd i hemmet.
– Det absolut bästa med mitt jobb är att umgås och lära känna dem vi hjälper och se dem utvecklas steg för steg, säger Annika.

Till serviceboendet på Inre Ringvägen flytta de som har en intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska svårigheter och känner att steget till eget boende känns för svårt. De som bor här är 18 år och äldre.

Annika Sigvardsdotter stöttar de boendes väg mot ett självständigare liv genom pedagogisk utveckling. I sin yrkesroll lägger hon, tillsammans med de boende och handledarna, upp tydliga planer och strategier för att nå mål som de boende själva vill klara. Det kan till exempel handla om att någon vill promenera några gånger i veckan.
– Då gör vi en väldigt tydlig planering om vilka dagar och vilken tid promenaden ska göras och hur länge man ska gå. Sedan följer vi upp det och samtalar om hur det går, berättar Annika som ett konkret exempel på vad hon gör som stödpedagog.

Det handlar om små steg för att utvecklas inom olika områden. Ibland får Annika hjälpa de boende att se sin egen utveckling.
– Det är härligt när man tillsammans ser tillbaka. ”kommer du ihåg när du flyttade hit? Sedan dess har du lärt dig det här och nu är vi här”, berättar Annika.

Som stödpedagog är hon även samordningsansvarig. Det innebär att hon samarbetar med anhöriga, gode män, hälso- och sjukvård, habilitering, handläggare: LSS och socialtjänst. I stödpedagoguppdraget ingår även att bevaka nya arbetssätt och med stöd av boendehandledare implementera dessa i kommunen och verksamheterna.
– Stödpedagogens roll är viktig på flera sätt. Annika är en resursperson med specialistkunskap gällande det pedagogiska arbetet och säkrar att brukarna blir delaktiga och får komma till tals, säger Ulrika Hjonequist som är enhetschef för funktionshinderomsorgen.

Som stödpedagog har Annika en samlad lägesbild för varje individ och kan lägga upp en realistisk genomförandeplan som boendehandledare på plats kan arbeta utifrån.
– Men jag går även in i handledarrollen emellanåt, det måste jag för att lära känna individerna och för att de ska få förtroende för mig, säger Annika Sigvardsdotter.

 

Annika har mörkt uppsatt hår, jeans och grå stickad tröja och bär svart munskydd. Hon stödjer sig mot ett sideboard med kaffebryggare, muggar och micro på.
AUnder pandemin bär Annika Sigvardsdotter  munskydd
när hon vistas bland boemde på Inre Ringvägen