Digital näringslivsfrukost i samverkan

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Tema: Industrin som stark motor i regionen

Kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln samt Vännäs tar nu initiativet, genom projektet Näringsliv i samverkan 6.0, till en serie digitala Näringslivsfrukostar med aktuella och intressanta ämnen för att stimulera tillväxt i kommunernas näringsliv. Vi riktar oss till alla som har intresse av näringslivsfrågor. Sändningen kommer att spelas in och läggas upp på projektets hemsida:www.nis60.se

Tid:  Fredag 19 februari kl.08.00-08.45
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig.
Plats: Teams. Klicka här om du vill ansluta till mötet.

Frukostens tema är denna gång Industrin som stark motor i regionen.
Vi gästas av bland annat Agneta Filén och Fredrik Strinnholm från Näringsliv i Umeå kommun som ger oss perspektiv på industrin som en stark och växande näring i regionen samt Industriråd och nätverk som stimulerar konkreta samarbeten och tillväxt.

Företagsledare som återfinns i Industrirådet ger sin syn på värdet av samarbetet och vad det har betytt för företagen samt vilka ytterligare behov av samarbeten som kan vara aktuella.

Vi diskuterar nya möjliga synergieffekter mellan Umeåregionen och kranskommunernas industriföretag och ger utrymme för frågor direkt till våra gäster i slutet av sändningen.

Varmt välkommen till en stimulerande näringslivsfrukost!
Projektgruppen för Näringsliv i samverkan 6.0

 

 

Logga Europeiska utvecklingsfonden

Logga Region Västerbotten