Tillfälliga busshållplatser under byggtiden av E4 Bygdeå – Djäkneboda

i Category: Nyheter | 1 min läsning

För att underlätta för arbetspendlare och gymnasieelever som vanligtvis pendlar från hållplats Djäkneboda E4:a och Lillåbron E4:a så har två väderskydd i vardera riktningen anlagts på vändplats söder om tidigare hållplats Lillåbron E4:a (markerat gult på bifogad karta och ser ut som ett bakvänt Z).

Inblandade parter jobbar även vidare för att underlätta för de som använt sig av den borttagna hållplatsen Djäkneboda E4:a.

De tillfälliga hållplatserna tas i bruk från och med måndag 1 februari.