Coronainformation v. 4

i Category: Covid-19 | 4 min läsning

Med anledning av smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

 Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-01-28 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/
Bekräftad covid-19: 10 270 (9 879)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 18 (22)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 115 (113)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 143 (142)

Inga bekräftade fall av covid-19 inom någon av kommunens verksamheter de senaste veckorna och bland invånare i Robertsfors kommun har ett fåtal bekräftats smittade den senaste månaden. Det är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla orkar hålla i även när smittspridningen är låg.

Vaccinering

Vaccineringen går framåt och de som var först ut med att få vaccin i Robertsfors kommer nästa vecka få sin andra dos och är därmed färdigvaccinerade. Samtliga boende på kommunens särskilda boende för äldre kommer nästa vecka att ha fått sin första dos och vissa alltså även sin andra.

Du kan se statistik över hur många som vaccinerats i Robertsfors kommun, Västerbotten eller andra kommuner och regioner på Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer om covid-19.

I Robertsfors kommun gäller nu följande:

 • Kommunkontoret är stängt för alla obokade besök.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd. Om man söker efter någon speciell vara kan man dock ringa 070–2395082.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall öppnar för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller barn- och unga födda 2005 och senare.
 • Stängning av dagcenter förlängs till och med den 15 mars 2021
 • Uppehåll med lunchservering till äldre förlängs till den 15 mars 2021
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

 Aktuellt i länet

Smittskydd på Region Västerbotten ser en inbromsning i antalet smittade de senaste veckorna, men betonar att det nu är viktigare än någonsin att fortsätta följa råd och rekommendationer.

Vaccinering

Planen för vaccineringen är att under vecka 4 och 5 vara klara med första dosen på alla särskilda boenden i länet och att man kommit långt vad gäller dos två. Det arbetas med att sammanställa en mer detaljerad tidsplan för vaccineringen av andra grupper.

Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten

Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

 Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Har du eller någon i ditt hushåll rest från länder med nya virusvarianter de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma och följer de riktlinjer som finns. Observera särskilda riktlinjer för arbetspendlare till Norge.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation i sin helhet, där finns bland annat information om vilka länder som omfattas.

Resor till och från Norge och Finland

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud från Norge. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.
Arbetspendlare till Norge ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Norge kräver regelbunden testning vid arbetspendling, och den som arbetspendlar behöver inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra.
Länk till Folkhälsomyndighetens nyhet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/nya-rekommendationer-till-personer-som-varit-i-norge/

Nya bestämmelser kring resor till Norge och Finland

 • Utrikesdepartementet har beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare.
 • Finska regeringen har beslutat om skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland.
 • Norska regeringen inför strängare regler för gränspassering in till Norge fr o m midnatt den 29 januari, natten till fredag.

Fortsätt att följa de nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare, alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom-och utomhus för barn och unga (födda 2005 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden -följ besöksrutiner.

 Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

 Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.