Coronainformation v. 2

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-01-14 (Förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 9 496 (9 042)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 40 (37)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (7)
Avlidna: 101 (92)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 142 (136)

Det är ingen smittspridning inom någon av kommunens verksamheter, därför bedriver högstadiet undervisning som vanligt och inte på distans som en del andra högstadieskolor i länet.

Den vaccinering av boende och personal på särskilda boenden för äldre förra veckan fortsätter denna vecka med Edfastgården i Robertsfors. Liksom förra veckan är det 75 doser vaccin som fördelas till boende samt personal.

Fram till den 24 januari gäller följande i Robertsfors kommun:

 • Kommunkontoret är stängt för alla obokade besök.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd. Om man söker efter någon speciell vara kan man dock ringa 070–2395082 för att boka en tid för att komma och titta på varan.
 • Simhallen är stäng, öppen enbart för skolans simundervisning.
 • Kommunens inomhusanläggningar är stängda för all verksamhet.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Lunchservering för äldre är fortsatt pausade.
 • Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning förlänger pausen i verksamheten.

 Aktuellt i länet

Det är nu tio månader sedan det första covidfallet i Västerbotten upptäcktes, berättade Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark på en presskonferens i onsdags. Han betonade att följa de skärpta nationella råden inte är ett enskilt val utan alla är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sig själva och andra mot covid -19. Se Regionens presskonferenser här.

Smittspridningen i länet är fortsatt hög men ligger på en stabil nivå, de senaste sju veckorna har antalet personer som testats positivt för covid legat på 8–10 % av de som testats. Cirka 7 000 av allmänheten i Västerbotten har gjort antikroppstest och 16 % av dessa har haft antikroppar.

Vaccinationen mot covid är igång i länet och vecka 5 förväntas alla boende på särskilda äldreboenden i länet ha fått sin första dos vaccin. Regionen går även ut med en varning om vaccinationsbedragare som ringer upp och ber att personer ska identifiera sig med BankID. Regionen ber aldrig om detta över telefon.

Det bedrivs distansundervisning på flera gymnasier i länet fram till 24 januari och efter beslut av kommunerna kan det även komma att gälla högstadier. Beslut om det fattas i samråd med regionens smittskydd och det rådande smittläget i den enskilda kommunen.

En ny tillfällig pandemilag började gälla den 10 januari och gäller till utgången av september 2021. Med stöd av den nya lagen har regeringen beslutat om en ny förordning, begränsningsförordningen, som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Ett exempel är att maxantalet kunder/besökare i en lokal ska räknas ut utifrån att varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter av ett avgränsat utrymme. . Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inte heller krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Hos Folkhälsomyndigheten finns svar på flera frågor kring förordningen.

Fortsätt att följa de allmänna råden

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

 Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.