Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Biblioteken stänger för besökare

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Biblioteken i Robertsfors kommun stänger sin verksamhet för besökare fr o m 20201219 utifrån de nya rekommendationerna som presenterades av regeringen och folkhälsomyndigheten den 18 december.

Vi uppmuntrar till att använda bibliotekens e-resurser under tiden. www.minabibliotek.se

För granskning av trafikverkets järnvägsplaner som är utställda på biblioteken hänvisas intresserade att besöka kommunhuset i Robertsfors foajé där planerna finns utställda under vardagar på kontorstid.

Magnus Hansson
Tillväxt- & Säkerhetschef
Robertsfors Kommun