Coronainformation v. 47

i Category: Covid-19 | 3 min läsning

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Aktuellt i länet

(Uppdaterad: 2020-11-19)
Bekräftad covid-19: 3 215
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 20
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 3
Avlidna: 35

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka, men tendens till inbromsning i smittspridningstakten har noterats. Testkapaciteten är fortsatt ansträngd inom vissa kommuner, därför ska de allmänna testerna enbart tas vid uppvisande av symtom, eller på uppmaning av smittspårare.

Under måndagen föreslog regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster för mer än 8 personer över hela landet. Förslaget väntas gå igenom med omedelbar verkan den 24 november. Förslaget har dock vissa undantag gällande sittande publik, som är reglerat till 50 personer av länsstyrelsen i Västerbotten. Läs mer här.

Smittskyddet på Region Västerbottenhar infört nya lokala rekommendationer: Hela hushållet ska stanna hemma om en familjemedlem testats positiv för covid-19. Detta omfattar även familjemedlemmar i förskola, skola och särskola oavsett ålder.

Under veckan infördes rullande schema på distansundervisning på kommunala gymnasieskolor i flera kommuner i länet.

Vecka 46 beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen fattade vecka 46 lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här). Beslutet gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 50 (+6 från föregående vecka)

Två anställda inom kommunens äldreomsorg är bekräftat smittade med Covid-19. Ingen av dessa personer har vistats på arbetsplatsen vid insjuknandet eller i anslutning till det. Idag finns ingen misstanke om smittspridning i verksamheten. Tillgången på skyddsutrustning är god. Från och med måndag den 23 november införs munskydd även inom funktionshinderomsorgen som en försiktighetsåtgärd.

Nybyskolan i Ånäset har haft två konstaterade fall av covid-19 i början av november. Personerna testade sig själva efter insjuknande i hemmet. Personal och vårdnadshavare till barn på skolan informerades av skolan. Aktuella personer för smittspårning ska ha kontaktats av smittskyddet vid Region Västerbotten. I nuläget finns ingen övrig känd smitta på skolan.
Under vecka 46 vidtog Robertsfors kommun flera åtgärder för att minska smittspridningen. Detta meddelades även i förra veckans coronainformation. Läs mer om d kommunens åtgärder här.

Fortsätt följa de allmänna råden:

• Tvätta händerna. Ofta.
• Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
• Stanna hemma när du är sjuk.
• Testa dig om du har symtom.
• Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
• Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
• Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/