Så är det att arbeta med munskydd

i Category: Covid-19 | 2 min läsning
En kvinna med blont hår i rosa bussarong bär blått munskydd och sitter mitt emot en äldre man.

”Visst är det är jobbigt att andas i munskydd ett helt arbetspass, men alla förstår hur viktigt det här är.” Det säger Camilla Marjoniemi som arbetar som undersköterska på äldreboendet Lövlunden i Robertsfors om införandet av munskydd inom äldrevården.

Sedan den 9 november har nämligen alla anställda inom Robertsfors kommuns äldreomsorg burit munskydd. Rådet från Vårdhygien i Region Västerbotten var att personal på äldreboenden skulle använda munskydd, men Robertsfors kommun beslutade att personal inom all äldreomsorg, även hemtjänst, skulle använda munskydd som ytterligare en åtgärd för att skydda de äldre.

Omställningen till att jobba på äldreboende under en pandemi som slår värst mot åldersgruppen 70+ har varit omfattande. Men inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun har all personal engagerat sig för att säkra de äldre.  Camilla Marjoniemi har arbetat på Lövlunden i ett år och har totalt 21 års erfarenhet från vården, bland annat i sjukhusmiljöer där munskydd används kontinuerligt. Därför föll det sig naturligt för henne att stötta kollegor i hur munskydd ska användas, något som personalen tränat på och sett utbildningsfilmer kring redan innan råden från Vårdhygien kom förra veckan. Redan tidigt i pandemin såg personalen utbildningsfilmer från Socialstyrelsen och fick träna på att hantera skyddsutrustning.

När personalen på Lövlunden börjar sitt arbetspass inleder de med att byta om, sprita händerna för att sedan ta på munskyddet innan de går in på avdelningen.
– Vi har gjort iordning en station utanför våra omklädningsrum där det hela tiden finns tillgång till munskydd och handsprit, berättar Camilla.

Munskyddet får bäras i max fyra timmar, blir det fuktigt eller smutsigt byts det direkt ut, allt enligt rådande rekommendationer

De boende på Lövlunden har inte reagerat negativt på munskydden. Men personalen får ta mer hjälp av kroppsspråk i sin kommunikation än tidigare.
– De som bor här är så trygga med personalen att munskydden inte har varit några problem, säger Camilla.

Jenny Boström, enhetschef på Lövlundens äldreboende, berättar att verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen regelbundet har kontakt med Vårdhygien på Region Västerbotten och rekommendationerna förs sedan ut i verksamheterna.
– Jag är otroligt stolt över hur snabbt personalen ställt om i den här pandemin och hur snabbt alla prioriterade att se utbildningsfilmerna. De har ordnat med hygienstationer och jobbat med att hålla avstånd. De har verkligen visat ett stort engagemang och att man tar det här på allvar, säger Jenny Boström.