Dags att ansöka om kulturbidrag för 2021

i Category: | 1 min läsning

Det börjar nu bli tid att ansöka om det årliga verksamhetsbidraget för kulturföreningar. Sista ansökningsdag 15 december 2020. Bidrag utgår till förening, stiftelse etc. av kulturell art som ansvarar för museala samlingar samt till föreningar och grupper inom t ex musik, foto, film, teater, konst med mera. Bidraget fördelas en gång per år av kommunstyrelsen. Föreningens årsberättelse och ekonomiska redovisning från föregående år ligger till grund för bedömning om bidrag ska erhållas. Gör ansökan via kommunens e-tjänst: https://minasidor.robertsfors.se/oversikt/overview/80 Skriv belopp och kort motivering. Bifoga årsmötesprotokollet samt ekonomisk redovisning (både balansräkning och resultaträkning), som inkluderar postgironummer/bankgironummer.