Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Nu införs munskydd inom vården i hela Västerbotten

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Från och med i dag den 9 november har Vårdhygien i Region Västerbotten gett råd att införa användande av munskydd på vård och omsorgsboende i hela Västerbotten. Rådet som ges är taget utifrån den ökande smittspridning av covid-19 i länet och börjar gälla omgående. Användandet av munskydd i Robertsfors kommun gäller för all personal inom äldreomsorg, boende och hemtjänst som en förebyggande åtgärd med syftet att skydda de äldre. Detta beslut att följa råden kommer gälla tills i slutet av december när ny utvärdering tas utifrån det epidemiologiska läget.

I dagsläget har Robertsfors kommun ingen känd konstaterad smitta inom äldreomsorgen. Att använda munskydd är ytterligare en åtgärd för att förhindra spridning av Covid-19. Besökare som kommer till Robertsfors kommuns äldreboenden uppmanas att själv medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Information och instruktioner om hur man tar på och av munskydd tillhandahåller boendet.