Coronainformation v.45

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 i länet kommer aktuell coronainformation från och med nu att publiceras varje vecka som nyhet här på Robertsfors kommuns hemsida.

Aktuellt i länet
Ökningen av antalet personer smittade med Corona i länet fortsätter. I dagsläget har det införts lokala råd om användande av munskydd på vård- och omsorgsboende för äldre i Skellefteå, Umeå samt i Storumans kommun.

Aktuellt i Robertsfors kommun
Det totala antalet konstaterat smittade hittills i kommunen: 41
Regionen bedömer ännu inte att det epidemiologiska läget i Robertsfors kommun kräver munskydd inom äldreomsorgen, men uppmanar alla kommuner i länet att förbereda sig för den typen av åtgärd. All omvårdnadspersonal genomgår nu utbildning hur man tar på/av och använder munskydd om ett beslut skulle komma. Det finns god tillgång på skyddsutrustning i kommunen samt även i länet via gemensamma upphandlingar. Det finns en bra och genomarbetad struktur i Robertsfors kommun och just nu säkerställer alla chefer inom vård och omsorg att all personal är uppdaterade gällande kunskaper och erfarenheter. På gång i länet Dialog pågår mellan smittskyddet på Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten om eventuellt införande av särskilda lokala råd för Västerbotten, som några regioner redan infört.

Folkhälsomyndighetens råd för att bromsa smittan

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Håll avstånd
  • Testa dig när du har symtom
  • Tvätta händerna ofta
  • Res kollektivt bara om du måste, ge plats för dem som inte har något annat alternativ
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Om du besöker äldreboenden – följ lokala rekommendationer för säkra besök
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom. Det gäller dig som är i gymnasieåldern och äldre.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan).