Digital medborgardialog i Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun och polisen genomför nu en digital medborgardialog om trygghet. Ta chansen att bidra med dina åsikter.

Kommunen och polisen samarbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi genomför just nu en digital medborgardialog som ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för samverkan, våra gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.

Du som bor eller arbetar i Robertsfors kommun kan via en webbenkät lämna dina åsikter och bidra till lägesbilden.

Den digitala enkätundersökningen är denna gång extra viktig då coronapandemin hindrar oss från att hålla fysiska medborgardialoger. Enkäten går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara. Alla svar är anonyma. Undersökningen är öppen till och med den 1 november.

 Länk till enkäten
Enkät medborgardialog Robertsfors

 Mer om medborgarlöften
Aktuella medborgarlöften