Beslut på gång om gruppträning för seniorer

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Det har kommit förfrågningar om när, och om, gruppträning för seniorer i Robertsfors kommun ska komma igång igen. När pandemin slog till i mars var den gruppträning för seniorer som hållits på tre orter i kommunen en aktivitet som Robertsfors kommun tvingades pausa. Nya rekommendationer för gruppträning i regionens regi kom ut i slutet av augusti. Utifrån dessa började kommunen utarbeta en plan för hur dessa gruppträningar skulle kunna genomföras på ett smittsäkert sätt.

När det nationella beslutet om att särskilda boendeformer för äldre återigen skulle öppna för besök, lades all fokus på att ta fram lokala rutiner för att på ett säkert sätt kunna ta emot besökare och arbetet med att säkra gruppträningarna fördröjdes. Men nu är arbetet med att få till säkra gruppträningar för seniorer igång igen.

– Det är viktigt att vi har en tydlig risk och konsekvensanalys på plats innan vi kan lämna besked hur vi ska gå vidare med gruppträning. Vi förstår att det är efterlängtat och vi vet att det är oerhört viktigt med fysisk aktivitet och sociala interaktioner, säger Lena Andersson, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Robertsfors kommun.

När det finns ett besked om gruppträningar för seniorer kommer detta läggas upp på Robertsfors kommuns hemsida och seniororganisationerna kommer att informeras.