Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs 1 oktober

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på särskilda boendeformer för äldre personer i hela Sverige.

För att vi i Robertsfors kommun ska följa de nationella och regionala rekommendationerna med säkra besök har en lokal rutin utarbetats som nu är färdig. Lokala variationer i rutinen kan förekomma på boendeenheterna.

Har du som närstående frågor kontakta i första hand den enhetschef som är ansvarig för boendet. Övergripande frågeställningar besvaras av verksamhetschef för äldreomsorg Evy Andersson evy.andersson@robertsfors.se