Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Felanmälan trasig gatubelysning

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Hösten börjar vara här och med den kommer också mörkret.  Skulle det vara så att en ljuskälla går sönder eller slutar fungera är det viktigt att det kommer till Gatukontorets vetskap så det kan åtgärdas. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och trafiksäkert att vistas i vår kommun även under hösten och vinterns mörka timmar. Kom även ihåg att använda reflex när du är ute i mörkret, för både din och andras säkerhet.

Felanmälan gör du lättast via webanmälan under rubriken Gata /vatten och Avlopp/gatubelysning/renhållning på sidan Felanmälan (klickbar länk)

Enstaka inrapporterade mörka ljuskällor byts inom cirka en månad. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.