Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Besöksförbud på särskilda boendeformer för äldre har varit i kraft sedan den 30 mars. Detta besöksförbud som utlystes av regeringen kommer nu att hävas den 30 september. I samband med detta inväntas rekommendationer för trygga besök från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Att inte kunna träffas som förut är något som varit påfrestande för både äldre och dess närstående så vi välkomnar det nya beslutet.

I nuläget arbetar Robertsfors kommun via både samverkansgrupp regionalt och via lokal arbetsgrupp i syfte att ta fram lokala rutiner som ska säkerställa trygga besök mellan äldre i särskild boendeform och deras närstående. Dessa lokala rutiner, som kommer att bygga på nationella rekommendationer, kommer vara färdiga att tas i bruk den 1 oktober. Information om detta kommer här på Robertsfors kommuns hemsida inom kort.