Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Eeva-Liisa Purolainen – ny barn- och utbildningschef

i Category: | 1 min läsning

Eeva-Liisa Purolainen blir ny barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun. Hon har en gedigen erfarenhet från skolväsendet och kommer senast från Järfälla kommun där hon arbetat i drygt tre år som biträdande rektor för vuxenutbildningen.

Eeva-Liisa är i grunden gymnasielärare med behörighet i företagsekonomiska och juridiska ämnen, hon har även en rektorsutbildning och har arbetat med varierande skolfrågor i rollen som lärare, biträdande rektor samt rektor.

– Robertsfors kommun har väldigt bra resultat inom skolan. Det känns inspirerande att tillsammans med dessa duktiga medarbetare i kommunen driva den fortsatta utvecklingen framåt, säger Eeva-Liisa Purolainen.

– Det är med stor glädje vi kan hälsa Eeva-Liisa Purolainen välkommen som ny barn och utbildningschef i Robertsfors kommun. Eeva-Liisa har en gedigen erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom skolsektorn och kommer att berika det fina utvecklingsarbetet som Robertsfors barn och utbildningssektor genomfört de senaste åren, säger Anders Persson, kommunchef i Robertsfors kommun.

Eeva-Liisa Purolainen tillträder tjänsten som barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun den 15 september och efterträder därmed tillförordnad rektor Hilda Vidmark.