Högsta betyg för Robert och Lärcentrum!

i Category: | 1 min läsning

Skolinspektionen har under våren granskat undervisningen i svenska som andra språk inom Komvux på grundläggande nivå i 30 kommuner. Lärcentrum i Robertsfors var en av läroanstalterna som fick påhälsning. Och undervisningen fick högsta betyg av Skolinspektionen!

Huvudfokus i granskningen har legat på textförståelse och källkritiskt förhållningssätt. Robert Pedersen är läraren som fick undervisning granskad av skolinspektionen. Han är legitimerad och behörig att undervisa i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
– Det är viktigt att undervisningen är relevant för eleverna. Det ska gärna vara aktuella ämnen, vi har bland annat tagit upp corona, berättar Robert Pedersen som gärna väver in samhällsinformation i sin svenskundervisning.

Under temat källkritik fick eleverna titta på en hemsida om den påhittade orten Åsnehult där det finns pyramider och är soligt året om.

– Först svaldes det med hull och hår i och med att jag är en auktoritet för eleverna. Men det är en träning för eleverna i att tänka mer demokratiskt. Eleverna ska utveckla sitt kritiska tänkande och vara källkritiska i alla situationer, berättar Robert Pedersen.

Inom de tre bedömningsområden som granskades på Lärcentrum kunde Skolinspektionen inte identifiera några utvecklingsområden, vilket säger en hel del om den höga kvalitet som undervisningen håller.

Skolinspektionen besökte Lärcentrum den 13 mars 2020. Under besöket genomfördes en elevintervju med en elev som går i delkurs 4 och en intervju med den undervisande läraren samt en lektionsobservation.