Uppåt för Robertsfors företagsklimat

i Category: | 1 min läsning

Företagarna i Robertsfors kommun ger kommunens företagsklimat allt högre betyg. På en 6-gradig skala ger företagarna kommunen 3,71 i omdöme, där genomsnitt för företag i Sverige är 3,37. Det kan även jämföras med Umeås företagare som ger Umeå  kommun 3,28 och Skellefteås 3,24.

Totalt har 88 av Robertsfors företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät. Några av frågorna där Robertsfors kommun får riktigt bra omdöme jämfört med snittet för Sverige är bland annat om förståelse från kommunen samt att kommunen är lätt att komma i kontakt med.

Bland Västerbottens 15 kommuner hamnar Robertsfors på femte plats. Robertsfors kommun följer mätresultaten och har en löpande dialog med den lokala företagarföreningen om vilka förbättringsområden som kan utvecklas ytterligare.

 Om undersökningen:

Varje år låter Svenskt Näringsliv företag svara på olika enkätfrågor för att bedöma företagsklimatet i företagens egna kommuner. I år inkom 32 897 svar. Frågorna i enkäten ställs alltid utifrån hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun där de är verksamma. Svaren samlas in under januari-mars och ligger till grund för den företagsranking som presenteras 23 september.

De allra flesta frågor går ut på att företagaren ska svara genom att fylla i ett betyg mellan 1 och 6 där 1 betyder dåligt och 6 motsvarar utmärkt.

Läs mer på foretagsklimat.se