Läget för Covid-19 i Robertsfors kommun

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Den sociala sektorn i Robertsfors kommun informerar:
I Robertsfors kommun har i dagsläget 33 personer bekräftats smittade med Covid-19. Inga konstaterat smittade finns bland brukarna i kommunens verksamheter.

Det har dock periodvis varit stort personalbortfall inom den sociala sektorns verksamheter på grund av sjukdom, både till följd av misstänkt covid-19 och av andra orsaker. Flertalet personal är tillbaka men det är fortfarande ett ansträngt personalläge.

Gällande skyddsutrustning till medarbetare inom dessa verksamheter, både då det gäller att skydda mot smitta samt gällande spridning av smitta, så är tillgången god sedan länsstyrelsens samordning kommit igång. Det avser alla typer av skyddsutrustning.

Tillsammans kan vi bromsa smittan
Håll ut och håll avstånd!