Tyck till om ny avfallsplan för Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Tillsammans har Robertsfors kommun och Umeåregionens kranskommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021.

Information om kommunal avfallsplan

En avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans renhållningsordningen.
Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § i miljöbalken hållas samråd med berörda
fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas utför granskning under en period av
minst 4 veckor.

Avfallsplanens övergripande mål är att:

1. Minska avfallsmängderna

2. Öka återvinningen

3. Minska miljöpåverkan

Remiss och samråd

Under tiden 14 april till och med 18 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter på dess innehåll.

Här hittar du förslaget till den nya avfallsplanen och kan lämna dina synpunkter

Synpunkter som lämnas sker skriftligen via mail (miljokontoret@robertsfors.se) eller brev (Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 13, 915 81 Robertsfors).

Under perioden finns förslaget tillgängligt att läsa på följande platser:

Kommunhusets vid förfrågan

Kommunens hemsida genom följande länk (intern-länk)

Märk skrivelsen med ”Avfallsplan Robertsfors kommun”