Extra resurser efterlyses

i Category: Covid-19 | 1 min läsning

Om Coronapandemin fortsätter kommer det att finnas ett stort behov av personal som kan rycka in med kort varsel. Med anledning av detta kommer Projektet TIR startar en två veckor lång introduktionsutbildning.

Syftet med utbildningsinsatsen är att förbereda personer för att kunna gå in som extra resurser om och när Covid-19 pandemin orsakar personalbrist inom vård, omsorg, städ och andra viktiga samhällsfunktioner. Utbildningen omfattar ämnen såsom hygien, smittskydd, sekretess, arbetsmetoder, städ, mm. Grundläggande kunskap som krävs för arbete inom vård och omsorg.

Utbildningen pågår under 10 dagar med start den 27/4

Kontakta TIR, Åsa Svanström asa.svanstrom@robertsfors.se

Affisch: (intern-nedladdningslänk)