Information – Corona

i Category: Covid-19 | 100 min läsning

Robertsfors kommun följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset. Kommunen följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Länets myndigheter tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutveckling kontinuerligt. Mer information om viruset hittar du på:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
1177 Vårdguiden
Socialstyrelsen
Region Västerbotten


Uppdatering 2021-04-01 kl.14.30

Coronainformation v.13

Aktuellt i Robertsfors kommun

Inom Robertsfors kommuns verksamheter rapporterades ingen smitta föregående vecka. Antalet bekräftade invånare med covid-19 i Robertsfors kommun har nu passerat 200 personer sedan pandemin startade. Trots det nära läget till både Skellefteå och Umeå, där smittspridningen varit hög, har invånarna i Robertsfors kommun tillsammans hittills lyckats hålla smittspridningen nere i kommunen. Vi fortsätter att hålla i och hålla ut även när påskhelgen vill locka till umgänge. Vi får hålla tummarna för bra väder!

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

 Aktuellt i länet

Det är en sjunkande smittspridning i hela länet men fortsatt på en för hög nivå med många som behöver sjukhusvård. Beläggningen och belastningen på sjukhusen är fortsatt hög och smittspårningskapaciteten är fortsatt ansträngd. Smittspårningen visar att personer smittats på arbetsplatser (inkl. skolor), i familjer och sociala privata sammanhang.

Smittskydd på Region Västerbotten uppmanar alla att fortsätta med att hjälpa till att bromsa smittspridningen, även om det nu börjar gå åt rätt håll. Utmaningen är att hålla ut. Smittspridning kan ske vid alla tillfällen när människor träffas.

Egenprovtagningen kommer på många håll att vara begränsad över påskhelgen. Här kan du läsa mer om egenprovtagning och vad som gäller på din hälsocentral.

 Vaccinering

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin har återupptagits i Västerbotten för personer över 65 år. Från och med denna vecka kan alla mellan 75 och 79 år boka tid för vaccination, regionen skickar information om hur man gör för att boka tid. Regionen meddelar att det levereras mer vaccin varje vecka. Om det inte finns några lediga tider kan du försöka igen om några dagar. Man kan boka tid på den hälsocentral man vill vaccineras på, det behöver inte vara densamma som där man är listad. Tider erbjuds utifrån tillgång på vaccin. Kom ihåg att det är röda dagar i påsk som påverkar hälsocentralernas öppettider.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Nationellt

Smittspridningen ökar i flera regioner och läget nationellt är allvarligt. Regeringen har därför beslutat att förlänga restriktionerna för restauranger, barer, gallerior, gym etc. Kommuner och regioner uppmanas att hålla verksamheter som allmänheten har tillträde till men som inte är nödvändiga fortsatt stängda till 18 april. Idrottsaktiviteter för barn och unga undantas.


Uppdatering 2021-03-25 kl.16.00

Coronainformation v. 12

 Aktuellt i Robertsfors kommun

Antalet smittade invånare i Robertsfors kommun per vecka är fortfarande högre än vad det var i början av året och smittspridningen i grannkommunerna Skellefteå och Umeå är fortsatt hög. Den brittiska virusvarianten, som är betydligt mer smittsam än den vanliga varianten dominerar i Västerbottens län. Det innebär att vi alla måste fortsätta att hålla i när det gäller att hålla avstånd, stanna hemma när man har symtom, tvätta händerna ofta och träffa så få människor som möjligt.

Ingen person bekräftad smittad förra veckan i kommunens verksamheter. Bland Robertsfors kommuns invånare har ytterligare sex personer bekräftats smittade med covid mellan den 17 och 21 mars (dessa syns ej i statistiken ovan då den är från v. 10).

Vaccinering

Kring påsk kommer grupputskick från Region Västerbotten med information till alla länsbor 75–80 år om hur tid kan bokas för vaccination (läs mer nedan under Aktuellt i länet).

 Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

 Aktuellt i länet

Fortsatt hög smittspridning och hårt tryck på vården i länet, en liten minskning i Lycksele och Skellefteå samt en liten ökning i Umeåområdet. Fortsatt ökning bland personer i åldersgrupperna 0 18 år samt 19–39 år, färre nya fall i övriga åldersgrupper. Det är en mycket hög andel av brittiska virusvarianten som bidrar påtagligt till smittspridningen i länet. Enstaka fall av den sydafrikanska virusvarianten har upptäckts vid analyser.

Smittspårning visar att personer smittats på arbetsplatser, i skolor, i familjer och sociala privata sammanhang där en del fall är kopplade till sportlovet.

Vaccinering

Astra Zenecas vaccin stoppades förra veckan i Sverige och i dag, torsdag den 25 mars, meddelades att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.

Region Västerbotten räknar med att alla över 80 år i regionen ska ha fått sin första dos vaccin innan påsk. Andra dosen vaccin har förlängts till att ges från 3–4 veckor efter dos 1 till 6 veckor. Detta för att kunna ge första dosen till fler personer. Skyddseffekten en till två veckor efter att ha fått dos 1 är stor jämfört med om man inte fått någon dos alls.

Kring påsk kommer grupputskick från Regionen med information till alla länsbor 75–80 år om hur tid kan bokas för vaccination. Region Västerbotten betonar att det är oerhört viktigt att man följer prioriteringsordningen och inte försöker boka sig förbi den aktuella gruppen.

Om man har allmänna frågor om vaccinering eller coronaviruset kan man ringa nummer 11313.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Alla har ett personligt ansvar att följa de skärpta rekommendationerna i Västerbottens län.. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid 19. Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här:

 Nationellt

Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19. Läs mer här.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.


Uppdatering 2021-03-19 kl.11.40

Coronainformation v. 11

Coronastatistik

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19 i länet: 17 075 (16 260)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 59 (67)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 15 (15)
Avlidna: 158 (145)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 183 (176)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 25 555 (19 228)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 9 909 (8 877)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 551 (402)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 270 (259)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antalet smittade invånare i Robertsfors kommun per vecka är fortfarande högre än vad det var i början av året. Mellan 15–17 mars testade 10 invånare positivt för covid (dessa syns inte i statistiken ovan då den är från föregående vecka).

1 person inom barn- och utbildningssektorn rapporterad smittad förra veckan. Ingen övrig smitta i kommunens verksamheter. Bland hemtjänstpersonal fortsätter man att ta antigentest två gånger i veckan före arbetspass för att kunna upptäcka eventuell covid-19 hos anställda.

Vaccinering

I och med det nationella avbrottet med Astra Zenecas vaccin som meddelades i tisdags påverkas även vaccinationstakten av anställda inom vård och omsorg i Robertsfors kommun. Man får avvakta med Astra Zenecas vaccin tills besked från svenska myndigheter kommer. Vaccineringen med Pfizers vaccin har rullat på bra. Läs mer om Astra Zenecas vaccin längre ned under Aktuellt i länet.

Åtgärder i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-forlangs

Aktuellt i länet

Region Västerbotten meddelar att vi trots sjunkande antal smittade per vecka är på en för hög nivå i regionen. De skärpta regionala rekommendationerna har haft effekt och det är viktigt att vi fortsätter att hålla i det. I samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbottens län har Region Västerbotten därför beslutat att förlänga de skärpta rekommendationerna för Västerbottens län till i första hand den 18 april.

Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här.

Länsstyrelsen rapporterar efter tillsyn hos verksamheter (restauranger, butiker, skidanläggningar m.m.) enligt pandemilagen att verksamhetsutövarna anpassar sina verksamheter i hög grad. Dock är uppmaningarna om att handla ensam svårare att hantera för verksamhetsutövarna. Där behöver allmänheten ta uppmaningen mer på allvar.

 Vaccinering

Region Västerbotten meddelar att fullvaccinerad vårdpersonal inte längre behöver vara hemma från arbetet i så kallad hushållskarantän om någon i hushållet har covid-19.

I tisdags pausades all vaccinering i Sverige med Astra Zenecas vaccin. I går, den 18 mars, godkände europeiska läkemedelsmyndigheten EMA Astra Zenecas vaccin, efter utredning, för fortsatt användning i Europa. Folkhälsomyndigheten kommer att ta ställning till hur vaccinet kan användas i Sverige och ge besked. Till dess rekommenderas fortsatt paus för användning av detta vaccin i Sverige.

Pausen gör just nu tillgången på vaccin mindre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fortsätta att prioritera att vaccinera äldre personer före yngre, eftersom ålder är en så tydlig riskfaktor för svår sjukdom och död i covid-19.

Läs mer på 1177 om detta och hur du som fått vaccinet ska agera här.

Om man har allmänna frågor om vaccinering kan man ringa nummer 11313. Information finns även på myndigheternas webbplatser lättillgängligt (se länkar nedan). Det skulle underlätta för vård- och hälsocentraler i regionerna som nu har ett enormt tryck kring allmänna vaccinfrågor.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Uppdatering 2021-03-11 kl. 16.00

Coronainformation v. 10

Coronarapportering i länet
Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 16 260 (15 304)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 67 (66)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 15 (14)
Avlidna: 145 (137)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 176 (161)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 19 228 (14 699)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 8 877 (7 080)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 402 (329)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 259 (163)

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person bekräftades smittad i grundskolans verksamhet under vecka 8. Inga fler fall rapporterade inom Barn- och utbildningssektorn under förra veckan. Inte heller några fall inom övriga kommunala verksamheter.

Vi ser en ökning av fall bland medborgare i Robertsfors kommun. Den här ökningen är oroväckande, med tanke på att smittspridningen fortfarande är stor i både Skellefteå- och Umeåområdet och att en stor andel av alla smittade har den brittiska, mer smittsamma varianten. Vi måste alla ta ansvar för att motverka smittspridningen genom att umgås med färre människor och hålla avstånd. Läs skärpta rekommendationer för Västerbotten här.

 Vaccinering

Alla särskilda boenden samt korttidsboende i kommunen är färdigvaccinerade sedan förra veckan. Vaccination av äldre personer med hemsjukvård pågår nu för fullt parallellt med att hälsocentralen vaccinerar äldre med hemtjänst och riskgrupper. Den största mängden vaccin tillfaller fortfarande kommun och fas1. När det kommer in mer vaccin så kommer vaccinationer i större skala att ske via hälsocentralerna under fas 2 och fas 3.  Denna vecka påbörjas hemtjänstpersonalen att vaccineras. Intresset och viljan att vaccinera sig har varit mycket stor hos både personal och brukare.

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. Flera av åtgärderna är förlängda tills vidare och några i första hand till den 30 april (bland annat lunchservering för äldre och Dagcenters verksamhet). Alla verksamheter som berörs kan du läsa om här: 

Aktuellt i länet

Den 11 mars var det ett år sedan WHO deklarerade att vi hade en pandemi. På SVT Nyheter Västerbotten finns en film som visar hur spridningen av coronaviruset i Västerbotten sett ut under det gångna året: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-spreds-viruset-i-vasterbotten-under-pandemiaret

Det är fortsatt mycket hög smittspridning i länet, om än något lägre totalt. Tydligt lägre i Lycksele, Oförändrat i Skellefteåområdet och en ökning i Umeåområdet.

Det är en mycket hög andel av den brittiska virusvarianten och det bidrar påtagligt till smittspridningen i länet. Västerbotten är det län som just nu provtar flest per 100 000 invånare i landet och har bland den högsta smittspridningen. Fortsatt stor andel bland åldersgruppen 19–39 och 40–59 år som smittas, lätt minskning bland 0–18 år och fortsatt minskning för gruppen 60-69 och 70+.

Länsstyrelsen som har tillsynsuppdraget gällande den nya pandemilagen meddelade att butiker och restauranger är bra på att följa restriktionerna, men att dessa uppger att många kunder och besökare inte följer dem och att personal ofta måste påminna om att det är begränsat antal besökare/kunder som gäller. Budskapet från länsstyrelsen är att alla ska tänka på att handla ensamma för att minska trängsel i butiker.

 Vaccinering

21 000 länsbor har fått dos 1, varav 10 000 även fått dos 2. Fas 2 är inledd och Regionen har öppnat tidsbokning för alla födda 1941 och tidigare. Inledningsvis har det varit begränsade tider på grund av tekniska problem och bristande vaccinleveranser. Enligt Region Västerbotten förväntas ökade doser av vaccin från vecka 13.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten
Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här.
 Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.


Uppdatering 2021-03-10 kl. 13.00

Vidtagna åtgärder inom sociala sektorn förlängs

 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 30 april.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 30 april.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Uppdatering 2021-03-05 kl.17.00

SÄBO färdigvaccinerat och antigentester införs

Ett efterlängtat delmål värt att fira uppnåddes på fredagen den 5 mars i äldreomsorgen när det sista äldreboendet samt korttids Robertsfors kommun fick dos 2 med vaccin mot covid-19.

Totalt har nu över 250 personer vaccinerats inom äldreomsorgen vilket innebär att över 500 vaccindoser har getts av kommunens sjuksköterskor sedan starten i början på januari. På våra äldreboenden har alla vårdtagare velat vaccinera sig, det vill säga 100 procent deltagande. Bland personal på alla boenden är mellan 85 och 98 procent vaccinerade.

Den äldsta vaccinerade vårdtagaren har uppnått aktningsvärda 100 år, och bland personalen har de yngsta som vaccinerats varit 18 år och den äldste 69 år. Det finns ingen skillnad på vaccinationsvilja beroende av ålder, kön eller etnicitet. Alla har haft ett stort intresse. 

Hemsjukvård och hemtjänst

Vaccination av äldre personer med hemsjukvård pågår nu för fullt i alla tre distrikt parallellt som hälsocentralen vaccinerar äldre med hemtjänst och riskgrupper. Den största mängden vaccin tillfaller fortfarande kommun och Fas1 men så fort det kommer in mer vaccin så kommer vaccinationer i större skala att ske via hälsocentralerna under Fas 2 och Fas 3.  Nästa vecka påbörjas hemtjänstpersonalen att vaccineras och utifrån intresseanmälda kommer det bli nära 100 procent av personalen.

– För att klara vaccinationsuppdraget har vi rekryterat in sjuksköterskor som gått i pension och vi har de som gått in från föräldraledighet, säger Lena Andersson verksamhetschef för Hälso- och sjukvård.
– Det är oerhört resurskrävande men samtidigt ser vi att detta kommer få en enorm betydelse för att få stopp på smittspridning. Det är glädjande och ger kraft trots att det är en intensiv period just nu, säger Lena.

 Screening

I veckan startade hemtjänsten screening för covid av personal inför arbetspass som kommer nu att ske två gånger i veckan. Totalt har det i hemtjänsten utbildats 14 provtagare som kommer ta så kallade ”antigentest” och analysera dessa för att säkerställa att ingen har drabbats av Covid utan symtom. Alla på arbetsplatsen screenas och hemtjänstchef Gunnel Andersson vittnar om att det killade rejält i näsan vid första provtagningen.
– Men det känns faktiskt otroligt skönt att veta att man inte har Covid, inte idag i alla fall, säger Gunnel och skrattar.

Logistik och samverkan

Varje vecka levereras munskydd från centralförrådet i Robertsfors av personal som arbetar på dagcenter. Totalt levereras det ut ca 4000 munskydd varje vecka till alla enheter där det används i det dagliga arbetet.

– Det har skett och sker en febril verksamhet ute inom vård och omsorg varje dag, dygnet runt. Man blir klart imponerad över den enorma omställningskraft som finns ute i verksamheterna där enhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab assistent, undersköterskor, vårdbiträden och boendehandledare gör ett fantastiskt arbete. När man sammanställer allt som hänt och fortsatt sker  under denna pandemi är det nästan obegripligt, säger Åsa Bygdeson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.


Uppdatering 2021-03-05 kl.16.00

Smittsäkrare färdtjänstresor

Alla taxifordon inom kommunal färdtjänst kommer framöver succesivt att utrustas med ett barriärskydd mellan chaufför och passagerare. Inga passagerare får sitta på samma sida om chauffören sett till barriärskyddets placering. Detta innebär att framsätet ej kan nyttjas.

För att motverka smittspridning har, sedan den 15 februari, föraren rekommenderats att använda munskydd och att erbjuda resenären ett munskydd vid avfärd. Munskydd tillhandahålls av kommunen.


Uppdatering 2021-03-05 kl.13.00

Coronainformation v. 9

Coronarapportering i länet

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/ (förra veckans publicerade siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 15 304 (14 237)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 66 (58)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 14 (14)
Avlidna: 137 (131)
Bekräftad covid-19i Robertsfors kommun: 161 (152)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten https://experience.arcgis.com/experience/6df5491d566a44368fc721726c274301 Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans publicerade siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 14 699 (12 017)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 7 080 (4 551)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 329 (291)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 163 (159)

Aktuellt i Robertsfors kommun

En person har bekräftats smittad i grundskolans verksamhet under förra veckan. För att förhindra smittspridning har ytterligare åtgärder vidtagits på den berörda enheten för att minska antalet personer som rör sig i enhetens lokaler. Föräldrar som har barn inom enheten har informerats via Schoolsoft.

Region Västerbotten rekommenderar nu att alla barn i ett hushåll där någon inväntar provsvar på test för covid-19 hålls hemma i avvaktan på provsvar. Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.

De allra flesta från sex år och uppåt kan testa sig via egenprovtagning och bör göra det vid symtom. Läs mer om egenprovtagning här på 1177 Vårdguiden.

Inom kommunens övriga verksamheter fanns ingen bekräftad smittad med covid-19 förra veckan. Men vi ser en ökning av fall bland medborgare i Robertsfors kommun. Från att ha haft mellan 0 och 3 inrapporterade fall per vecka, rapporterades 7 fall mellan 24–27 februari och ytterligare 5 fall nu i tisdags (statistiken ovan är för v. 8, dessa 5 fall är inte inräknade). Den här ökningen är oroväckande. Trots att vaccinationerna av äldre går framåt är det inte läge att slappna av, trycket på sjukvården i Västerbotten är väldigt högt. Det är viktigt att vi alla träffar så få människor som möjligt och håller avstånd.

Vaccinering
Alla särskilda boenden i kommunen har denna vecka fått dos 2. Regionen öppnade i onsdags tidsbokning för alla födda 1941 och tidigare. Dessa vaccinationer utförs på vårdcentraler och ligger under Region Västerbottens ansvar (läs mer under Aktuellt i länet).

Sportlov

Nästa vecka är det sportlov och det blir, som så mycket annat sedan pandemin startade, inte som vanligt. Vi ska inte resa, umgås med andra människor eller vara på platser där trängsel kan uppstå. Passa på att göra trevliga utflykter med familjen, men undvik att vara på isar som kan vara ovanligt svaga för årstiden.

Robertsfors kommun har vidtagit en rad åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. De verksamheter som berörs kan du läsa om här: https://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder

Aktuellt i länet

Läget i länet är fortsatt mycket allvarligt och den brittiska virusvarianten är betydligt ner smittsam och regionen befarar att den helt kommer att ta över i länet. Västerbotten har flest rapporterade fall per 100 000 invånare i landet just nu och ett extremt tryck på vården. ​Region Västerbotten har denna vecka skickat in en begäran om att få aktivera krislägesavtalet .

Det är av allra högsta vikt att alla fortsätter följa rekommendationerna och håller ut för att bromsa smittan som ger både hög sjukfrånvaro och leder till att länsbor blir allvarligt sjuka och även avlider.

Rekommendationer som gäller i länet kan du läsa i sin helhet här: https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

Vaccinering
I onsdags öppnades tidsbokningen för vaccination för covid-19 hos Region Västerbotten för alla födda 1941 och tidigare. Informationsbrev om hur de kan boka tid för vaccination har skickats ut. Region Västerbotten meddelar att på grund av brist på vaccin är dock tillgängliga tider för vaccination begränsade. Eftersom vaccinleveranser kan ändras med kort varsel är det i många fall inte möjligt att erbjuda bokade tider längre fram än de närmsta två veckorna. Tekniska problem och begränsad tillgång till vaccin har gjort att många i den prioriterade gruppen som försökt boka tid, inte fått någon tid för vaccinering ännu.

Alla länets hälsocentraler erbjuder nya tider för vaccination utifrån varje veckas leveransbesked. Om det inte finns lediga tider för vaccination när man försöker boka, ska man försöka igen om några dagar senare eller kommande vecka, meddelar Region Västerbotten.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.


Uppdatering 2021-02-25 kl. 16.00

Coronainformation v. 8

Coronarapportering i länet

Bekräftad covid-19: 14 237 (13 023)

Vårdas på sjukhus och har covid-19: 58 (47)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 14 (8)
Avlidna: 131 (125)
Antal smittade i Robertsfors kommun: 152 (149)

Antal vaccinerade

Vaccinerade med dos 1 i länet: 12 017 (10 812)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 4 551 (2 672)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 291 (279)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 159 (157)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Det finns ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens verksamheter. Men läget inom länet är allvarligt och smittspridningen hög i stora delar av Västerbotten. En stark bidragande orsak till den ökade smittspridningen är den brittiska varianten av viruset som är mycket mer smittsamt än den som tidigare florerat. Den förekommer Bland annat i Skellefteå där smittspridningen är fortsatt hög. Och närheten till både Skellefteå och Umeå (där antalet smittade också ökar) gör att vi som bor i Robertsfors kommun får vara extra vaksamma. Det är därför av yttersta vikt att vi alla fortsätter att följa rådande rekommendationer. Det är allas ansvar att skydda sig själv och andra från att smittas av covid-19.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. De verksamheter som berörs kan du läsa om här.

Vaccinering
Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden i kommunen kommer nästa vecka att ha fått dos 2.

Aktuellt i länet

Rekordmånga vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västerbotten och läget är mycket allvarligt. Region Västerbotten gick med anledning av detta i måndags ut med nya skärpta och förlängda rekommendationer som ska gälla fram till 21 mars. Dessa kan du läsa i sin helhet här: https://www.1177.se/Vasterbotten/aktuellt/nya-rekommendationer-i-vasterbotten/

Västerbotten har flest rapporterade fall per 100 000 invånare i landet just nu. Regionen påpekar att det behövs en extrem följsamhet av rekommendationerna för att få en vändning. Undvik onödiga resor inom eller utanför regionen under den här perioden, uppmanar smittskydd.

Rekommendationerna från Region Västerbotten är allas personliga ansvar att följa. Alla är skyldiga, enligt smittskyddslagen, att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen covid-19. Detta betonades på Region Västerbottens presskonferens i onsdags. Fokus för rekommendationerna är bland annat:

 • Träffa få människor
 • Håll avstånd
 • Undvik situationer med risk för trängsel

Se Region Västerbottens presskonferens från i onsdags här.

Vaccinering
I regionen är snart alla SÄBO färdigvaccinerade. Vaccination av alla med hemsjukvård eller hemtjänst, personal inom dessa och deras sammanboende har påbörjats. Inom kort påbörjas fas två där alla födda 1956 och tidigare ingår. Nästa vecka kommer alla födda 1941 och tidigare att få brev med information om hur de ska boka sin tid för vaccination.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten


Uppdatering 2021-02-21 kl 16.00

Åtgärder i verksamheter förlängs från den 21 februari och gäller tills vidare om inte annat anges:

Efter riktlinjer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt smittskydd på Region Västerbotten gäller följande i Robertsfors kommun.

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök tills vidare.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Munskydd inom kommunal färdtjänst.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Uppdatering 2021-02-19 kl. 14.00

Coronainformation v. 7

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-02-18 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Bekräftad covid-19: 13 023 (11 830)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 47 (37)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 8 (9)
Avlidna: 125 (123)
Antal smittade i Robertsfors kommun: 149 (147)

Vaccinering

Se vaccinationsstatistik hos Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer covid-19. (Siffrorna hos FHM uppdaterades 2021-02-11 men har en viss eftersläpning.)

Vaccinerade med dos 1 i länet: (10 812 9 432)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 2 672 (1 078)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 279 (273)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 157 (72)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Det finns ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens verksamheter. Sjukfrånvaron i skolorna är låg hos både personal och elever. Men läget inom länet är allvarligt och smittspridningen hög i stora delar av Västerbotten. Det är därför viktigt att vi alla fortsätter att följa rådande rekommendationer, bland annat att undvika onödiga resor såväl inom som utom regionen, umgås endast med personer i ditt hushåll, undvik trängsel samt alltid hålla avstånd till andra.

Vaccinering

Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden har fått dos 1 och vaccinering med dos 2 pågår, det sista äldreboendet vaccineras med dos 2 nästa vecka. Viljan att vaccineras hos personalen inom SÄBO har varit mycket hög. Under de kommande veckorna påbörjas vaccinering inom hemsjukvården.

Verksamheter i Robertsfors kommun som påverkas av pandemin:

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Munskydd inom kommunal färdtjänst.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Aktuellt i länet

De senaste veckorna har det varit en kraftig ökning av antalet fall inom länet och läget är allvarligt. Det är fortsatt ökning av antalet Covid-19-fall i Skellefteå, kraftig ökning i Lycksele och en lätt ökning i Umeå. Denna vecka har antalet positiva provsvar inom ett dygn varit högre än någon gång tidigare under pandemin, (över 400 fall på ett dygn. I Skellefteå och Lycksele kommun har man hög sjukfrånvaro bland personalen.

Smittspårningen visar att de flesta fall smittats på arbetsplatser, inom familjen och sociala privata sammanhang.
De skärpta rekommendationerna för Västerbotten gäller i hela länet, oberoende av hög eller låg smittspridning på orten. Läs rekommendationerna i sin helhet på 1177.

Vaccinering

Länet är fortfarande i fas 1 av vaccineringen, SÄBO med personal, hemtjänst med sammanboende och personal ingår i fas 1. Snart går länet in i fas 2 och Region Västerbotten meddelar att personer som är 80 år och äldre kommer att vara först ut med att få information om hur man bokar tid för vaccination.

Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten
Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

 Nya regeringsbeslut:

 • Antalet passagerare i kollektivtrafik, med en linjesträckning som överstiger 15 mil, ska inte överstiga hälften av fordonets sittplatser.
 • Förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla till den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021.

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu.


Uppdatering 2021-02-11 kl. 17.00

Coronainformation v. 6

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-02-11 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Bekräftad covid-19: 11 830 (10 870)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 37 (21)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 9 (6)
Avlidna: 123 (119)
Antal smittade i Robertsfors kommun: 147 (146)

Vaccinering
Se vaccinationsstatistik hos Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer covid-19. (Siffrorna hos FHM uppdaterades 2021-02-11 men har en viss eftersläpning.)

Vaccinerade med dos 1 i länet: 9 432 (7 591)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 1 078 (250)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 273 (169)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 72 (0)

Aktuellt i Robertsfors kommun

De två anställda inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet som bekräftats smittade med covid-19 har denna vecka varit friska och åter i arbete. Dock har de extra försiktighetsåtgärder som vidtagits på arbetsplatsen fortsatt att gälla även under denna vecka. Ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens övriga verksamheter.

Fortsatt låg smittspridning hos Robertsfors kommuninvånare, men det är extra viktigt att vi alla följer de särskilda rekommendationer som gäller i Västerbotten (se nedan) från och med i tisdags då ökningen av antalet smittade i länet dubblerades förra veckan. Extra viktigt att undvika att göra onödiga resor både inom och utanför länet för att bromsa smittspridningen.

Vaccinering
Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden har fått dos 1 och vaccinering med dos 2 pågår.

Verksamheter i Robertsfors kommun som påverkas av pandemin:

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök till och med 21 februari.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Både chaufför samt resenärer i kommunal färdtjänst ska bära munskydd som tillhandahålls av kommunen. Munskydd införs succesivt men ska finnas i alla bilar senast den 15 februari.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

 Aktuellt i länet

Den senaste veckan har det varit en kraftig ökning av antalet fall inom länet och läget är allvarligt. Smittspårningen visar att de flesta fall smittats på arbetsplatser, inom familjen och sociala privata sammanhang. Ökningen är som störst i Skellefteå (tydlig koppling till Northvolt) och Lycksele (de flesta fall kopplade till högstadie- och gymnasieskola). Inom länet, framförallt i Skellefteå, har man även sett ett ökat antal fall av den brittiska virusvarianten.

Lycksele – På en skola har 35 elever och 7 från personalen konstaterats smittade. På en annan skola får årskurs 1 distansundervisning denna vecka på grund av att 6 personer från personalen konstaterats smittade.

Den ökande smittspridningen har ökat trycket på IVA i Skellefteå och Lycksele. Med anledning av detta har sjukvårdsledningen vid NUS i Umeå beslutat att åter gå upp i förstärkningsläge samt att öppna covid-IVA (IVA2).

På grund av den accelererande smittspridningen i Västerbotten har Region Västerbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer för länet. Rekommendationerna gäller från och med den 9 februari till den 28 februari 2021

 • res inte – varken inom eller utanför länet.
 •  verksamheter med ett pågående utbrott (i nuläget Northvolt) bör undvika att vistas ute i samhället – detta gäller även personer som bor med anställda i verksamheten.
 • Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolorna i Skellefteå kommun uppmanas att övergå till fjärr- och distansundervisning.

Läs råden i sin helhet på 1177.

Vaccinering
Tidsplanen för vaccineringen i Västerbotten har reviderats under denna vecka bland annat på grund av förseningar i vaccinleveranser och förändringar i prioriteringsgrupper.
Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten
Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se


Uppdatering 2021-02-05 kl. 16.00

Coronainformation v. 5

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-02-05 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Bekräftad covid-19: 10 870 (10 270)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 21 (18)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 6 (4)
Avlidna: 119 (115)

Vaccinerade med dos 1: 7 591
Vaccinerade med dos 2: 250

Du kan se statistik över hur stor andel av befolkningen som vaccinerats i Robertsfors kommun, Västerbotten eller andra kommuner och regioner på Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer om covid-19.

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 146 (143)

Vaccinerade med dos 1: 169
Vaccinerade med dos 2: 0
Två anställda inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet har bekräftats smittade med covid-19. Ytterligare säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning vidtogs omedelbart. Inom övriga verksamheter finns inga bekräftade fall. Det är fortsatt låga smittotal bland invånare i Robertsfors kommun. Det är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla orkar hålla i även när smittspridningen är låg.

Vaccinering

Denna vecka har alla särskilda boenden för äldre (SÄBO) i Robertsfors kommun fått dos 1. Och parallellt som de sista får dos 1 får de som vaccinerades först inom SÄBO sin andra dos.

Vaccin har erbjudits alla boende samt anställda (vikarier, visstidsanställda, tillsvidareanställda m.fl.) på kommunens SÄBO. Om det har blivit doser över finns en väntelista för prioriterade grupper. Skyddsutrustning och säkerhetsrutiner kommer att fortsätta att användas även när alla är färdigvaccinerade.

Munskydd i färdtjänst

Region Västerbotten rekommenderar att chaufförer och resenärer använder munskydd vid färdtjänstresor då det är svårt att hålla rekommenderat avstånd i en bil. Vid ett extrainsatt samverkansmöte under torsdag 4 februari beslutades att alla 15 kommuner kommer att följa Region Västerbottens rekommendation. Beslutet innebär att länets kommuner succesivt och senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten. Föraren rekommenderas att använda munskydd och erbjuder resenären ett munskydd vid avfärd.

Vidtagna åtgärder

Efter veckans nya riktlinjer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt smittskydd på Region Västerbotten gäller följande i Robertsfors kommun.

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök till och med 21 februari.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Både chaufför samt resenärer i kommunal färdtjänst ska bära munskydd som tillhandahålls av kommunen. Munskydd införs succesivt men ska finnas i alla bilar senast den 15 februari.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Aktuellt i länet

Den senaste månaden har Regionen sett en stabilisering av smittspridningen i länet. Dock ses en lätt ökning den senaste veckan främst i Skellefteåområdet och södra Lappland. Därför är det fortsatt viktigt att begränsa sitt umgänge till dem vi bor tillsammans med, resa på ett smittsäkert sätt, tvättar händerna ofta och alla som kan jobbar hemifrån.

Vaccinering

I länet har vaccineringen flutit på väldigt bra, mycket tack vare ett bra samarbete mellan Region Västerbotten, länets kommuner och hälsocentraler. Inom kort kommer vaccination av de som har hemtjänst och personal att börja vaccineras. Alla äldre som ingår i fas 2 kommer att få ett brev från Region Västerbotten med information om hur, var och när man kan boka tid för vaccination. De äldsta prioriteras först. Bokning kommer att kunna göras via telefon samt via 1177 vårdguiden. Målet är att alla invånare över 18 år ska kunna erbjudas vaccin innan den 30 juni.
Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten
Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

Torsdag den 4 februari meddelade regeringen att en målsättning är att alla som vaccinerats ska ha ett digitalt vaccinationsintyg till sommaren. Vaccinationsintyg kan komma att krävas av vissa länder vid inresa, eller vid andra sammanhang, exempelvis kultur- och idrottsevenemang.

Inresande från andra länder

För att förhindra att ytterligare virusvarianter kommer in i Sverige har Folkhälsomyndigheten föreslagit att alla som reser in i landet ska provtas vid ankomst i Sverige, därefter inte vara i kontakt med andra och på dag fem provtas en andra gång. Detta gäller alla inresande från andra länder, vilket land du än reser ifrån. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/forslag-om-negativt-covid-19-test-for-inresa-till-sverige/

 Nationella råd och rekommendationer

Fortsätt att följa de nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare, alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom-och utomhus för barn och unga (födda 2002 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden -följ besöksrutiner.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som rest utomlands att testa sig vid hemkomst och igen fem dagar senare. Undvik kontakter med andra en vecka efter hemkomst.

Uppdatering 2021-01-28 kl. 16.00

Coronainformation v. 4

Med anledning av smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

 Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-01-28 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Bekräftad covid-19: 10 270 (9 879)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 18 (22)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 115 (113)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 143 (142)

Inga bekräftade fall av covid-19 inom någon av kommunens verksamheter de senaste veckorna och bland invånare i Robertsfors kommun har ett fåtal bekräftats smittade den senaste månaden. Det är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla orkar hålla i även när smittspridningen är låg.

Vaccinering

Vaccineringen går framåt och de som var först ut med att få vaccin i Robertsfors kommer nästa vecka få sin andra dos och är därmed färdigvaccinerade. Samtliga boende på kommunens särskilda boende för äldre kommer nästa vecka att ha fått sin första dos och vissa alltså även sin andra.

Du kan se statistik över hur många som vaccinerats i Robertsfors kommun, Västerbotten eller andra kommuner och regioner på Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer om covid-19.

I Robertsfors kommun gäller nu följande:

 • Kommunkontoret är stängt för alla obokade besök.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd. Om man söker efter någon speciell vara kan man dock ringa 070–2395082.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall öppnar för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller barn- och unga födda 2005 och senare.
 • Stängning av dagcenter förlängs till och med den 15 mars 2021
 • Uppehåll med lunchservering till äldre förlängs till den 15 mars 2021
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Aktuellt i länet

Smittskydd på Region Västerbotten ser en inbromsning i antalet smittade de senaste veckorna, men betonar att det nu är viktigare än någonsin att fortsätta följa råd och rekommendationer.

Vaccinering

Planen för vaccineringen är att under vecka 4 och 5 vara klara med första dosen på alla särskilda boenden i länet och att man kommit långt vad gäller dos två. Det arbetas med att sammanställa en mer detaljerad tidsplan för vaccineringen av andra grupper.

Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten
Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

Har du eller någon i ditt hushåll rest från länder med nya virusvarianter de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma och följer de riktlinjer som finns. Observera särskilda riktlinjer för arbetspendlare till Norge.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation i sin helhet, där finns bland annat information om vilka länder som omfattas.

Resor till och från Norge och Finland

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud från Norge. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.
Arbetspendlare till Norge ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Norge kräver regelbunden testning vid arbetspendling, och den som arbetspendlar behöver inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra.
Länk till Folkhälsomyndighetens nyhet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/nya-rekommendationer-till-personer-som-varit-i-norge/

Nya bestämmelser kring resor till Norge och Finland

 • Utrikesdepartementet har beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare.
 • Finska regeringen har beslutat om skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland.
 • Norska regeringen inför strängare regler för gränspassering in till Norge fr o m midnatt den 29 januari, natten till fredag.

Fortsätt att följa de nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare, alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom-och utomhus för barn och unga (födda 2005 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden -följ besöksrutiner.

Uppdatering 2021-01-26 kl. 16.30

Sociala sektorn förlänger covidåtgärder

Utifrån smittläget i Västerbotten samt utifrån de lokala rekommendationerna har sociala sektorn i Robertsfors kommun förlängt följande åtgärder till och med den 15 mars 2021.

 •  Stängning av dagcenter förlängs till och med den 15 mars 2021
 • Uppehåll med lunchservering till äldre förlängs till den 15 mars 2021
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Skälet till att vi förlänger dessa åtgärder är att vi under rådande omständigheter inte kan bedriva dessa verksamheter/aktiviteter på ett smittskyddssäkert sätt.


Uppdatering 2021-01-21 kl. 11.00

Coronainformation v. 3

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-01-21 (Förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 9 879 (9 496)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 22 (40)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (5)
Avlidna: 113 (101)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 142 (142)

Inga bekräftade fall av covid-19 inom någon av kommunens verksamheter förra veckan och de tre senaste veckorna har totalt antal smittade i Robertsfors kommun varit lågt. Det har testats mindre under julledigheten, vilket även kan ha inverkan på antalet som testats positivt. Förhoppningen är dock att det låga antalet är ett kvitto på att vi alla följer de råd och restriktioner som finns och det är viktigt att vi alla håller ut.

På kommunens förskolor och grundskolor pågår undervisning som vanligt, närvaron bland eleverna är hög,

Den vaccinering av boende och personal på särskilda boenden för äldre i Robertsfors kommun fortsätter denna vecka. Det är fler som vill vaccinera sig än antalet doser som kommunen fått.

Trots att både personal och brukare inom några veckor kommer att ha ett fullgott skydd mot covid, kommer personalen fortsatt att arbeta med skyddsutrustning inom äldreomsorgen som en säkerhetsåtgärd. Det råder ingen brist på skyddsmaterial.

Aktuellt i länet

Regional särskild sjukvårdsledning gick ned ett steg i beredskapsnivå, från förstärkningsläge till stabsläge från och med 18 jan.

Regionen ser en stabilisering och eventuell nedgång i antalet bekräftade fall i länet. De ser även att spridning av vinterkräksjuka och influensa har begränsats. vilket är en antydan till att allmänheten har begränsat sina sociala kontakter. Man tar dock i beaktande att det kan uppstå ett uppsving i antalet konstaterade fall under de närmaste veckorna, med anledning av återgång till arbete, skola och barnomsorg samt även det kalla och torra klimatet som är gynnsamt för viruset.  Största smittspridningen sker i åldersgrupper 19–39 år.

Besöksförbud på äldreboenden i Vindeln förlängs tom 2 feb.

De 200 personer som i mellandagarna var först i Västerbotten med att vaccineras mot covid-19, får sin andra dos denna vecka och kan därmed räkna med ett fullgott skydd inom några veckor. Risken för att få smittspridning på särskilda boenden för äldre kommer att se helt annorlunda ut när både brukare och personal är vaccinerade.

Under vecka 4 och 5 beräknas alla som bor på vård- och omsorgsboenden ha fått sin första dos och vissa även sin andra dos och är därmed färdigvaccinerade mot covid-19. Fram till denna vecka har 3 200 västerbottningar fått sin första dos med vaccin mot viruset.

Läs artikel om vaccinering i Västerbotten

Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se

Information om vaccination hos 1177 Västerbotten

Länsstyrelsen har påbörjat tillsyn enligt pandemilagen, och upplever att det finns en tydlig vilja hos verksamheter att göra justeringar för att klara de nya kraven, bland annat reglera hur många personer som får vistas samtidigt i ett utrymme.

Regeringen meddelade den 21 januari att flera restriktioner förlängs efter den 24 januari. En sammanfattad information kan du läsa på Krisninformation.se

 Nationella råd och rekommendationer som gäller tills vidare:

 • Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19:
 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker
 • under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på
 • resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid 19 ska du stanna hemma, även om du inte har
 • symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden följ besöksrutiner.

Uppdatering 2021-01-14 kl. 15.30

Coronainformation v. 2

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-01-14 (Förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 9 496 (9 042)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 40 (37)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (7)
Avlidna: 101 (92)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 142 (136)

Det är ingen smittspridning inom någon av kommunens verksamheter, därför bedriver högstadiet undervisning som vanligt och inte på distans som en del andra högstadieskolor i länet.

Den vaccinering av boende och personal på särskilda boenden för äldre förra veckan fortsätter denna vecka med Edfastgården i Robertsfors. Liksom förra veckan är det 75 doser vaccin som fördelas till boende samt personal.

Fram till den 24 januari gäller följande i Robertsfors kommun:

 • Kommunkontoret är stängt för alla obokade besök.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd. Om man söker efter någon speciell vara kan man dock ringa 070–2395082 för att boka en tid för att komma och titta på varan.
 • Simhallen är stäng, öppen enbart för skolans simundervisning.
 • Kommunens inomhusanläggningar är stängda för all verksamhet.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Lunchservering för äldre är fortsatt pausade.
 • Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning förlänger pausen i verksamheten.

 Aktuellt i länet

Det är nu tio månader sedan det första covidfallet i Västerbotten upptäcktes, berättade Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark på en presskonferens i onsdags. Han betonade att följa de skärpta nationella råden inte är ett enskilt val utan alla är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sig själva och andra mot covid -19. Se Regionens presskonferenser här.

Smittspridningen i länet är fortsatt hög men ligger på en stabil nivå, de senaste sju veckorna har antalet personer som testats positivt för covid legat på 8–10 % av de som testats. Cirka 7 000 av allmänheten i Västerbotten har gjort antikroppstest och 16 % av dessa har haft antikroppar.

Vaccinationen mot covid är igång i länet och vecka 5 förväntas alla boende på särskilda äldreboenden i länet ha fått sin första dos vaccin. Regionen går även ut med en varning om vaccinationsbedragare som ringer upp och ber att personer ska identifiera sig med BankID. Regionen ber aldrig om detta över telefon.

Det bedrivs distansundervisning på flera gymnasier i länet fram till 24 januari och efter beslut av kommunerna kan det även komma att gälla högstadier. Beslut om det fattas i samråd med regionens smittskydd och det rådande smittläget i den enskilda kommunen.

En ny tillfällig pandemilag började gälla den 10 januari och gäller till utgången av september 2021. Med stöd av den nya lagen har regeringen beslutat om en ny förordning, begränsningsförordningen, som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Ett exempel är att maxantalet kunder/besökare i en lokal ska räknas ut utifrån att varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter av ett avgränsat utrymme. . Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inte heller krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Hos Folkhälsomyndigheten finns svar på flera frågor kring förordningen.

Fortsätt att följa de allmänna råden 

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid 19 ska du stanna hemma, även om du inte har
 • symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden följ besöksrutiner.

Uppdatering 2021-01-08 kl. 10.30

Coronainformation v. 1

Coronarapportering i länet 

Uppdaterad: 2020-01-07
Bekräftad covid-19: 9 042
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 37
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 7
Avlidna: 92

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 136

I går, den 7 januari, var Mary Högberg, 84 år, boendes på Lövlundens äldreboende i Robertsfors, först ut att få vaccin mot covid -19 i Robertsfors kommun. 75 doser fördelas bland personal och boende på Lövlundens äldreboende. Nästa vecka ska ytterligare 75 doser fördelas bland personal och boende på nästa äldreboende.
Läs mer om vaccineringen i Robertsfors:
www.robertsfors.se/mary-forst-ut-att-vaccineras/
www.robertsfors.se/nu-kommer-vaccin-till-robertsfors-kommun/

Aktuellt i länet

Enligt smittskyddet, Region Västerbotten, är det ännu för tidigt för att kunna utvärdera jul och nyårshelgerna, men det är fortsatt hög smittspridning. Bjurholm har gått från nästan inga fall till några fall. Det är färre fall inom åldrarna 0–18 år i Västerbotten, vilket kan kopplas samman med distansundervisning och lov. Det har varit fler fall som smittats inom familjer och i sociala sammanhang.

Denna vecka fördelas 975 doser vaccin mot covid-19 i Västerbotten. Nästa vecka kommer 1 950 doser fördelas ut. Under vecka 1 vaccineras boende på äldreboenden och personal på äldreboenden. Så fort flödet kommit igång inleds vaccinering av hemtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet samt personal och sammanboende tex. make, maka, sambo. Förhoppningen är att komma igång med vaccinering av denna grupp under v.3 eller v.4.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att använda munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller för resor som sker vardagar klockan 7–9 och 16–18. Det nya rådet om munskydd gäller från och med den 7 januari 2021. Läs mer här: www.tabussen.nu/coronapandemi?fbclid=IwAR0jUBBYqmi5F4FMOIiJDfH2bl5YrdTSVlZ0xOpdrGbA02F6YNzIdFaG6T4

På söndag 10 januari förväntas den nya tillfälliga pandemilagen träda i kraft. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021. Läs mer här:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/

Fortsätt att följa de allmänna råden

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

 


Uppdatering 2021-01-07 kl. 09.45

Mary först ut att få vaccin i Robertsfors kommun

Vid niotiden i morse var Mary Högberg, 84 år, boendes på Lövlundens äldreboende i Robertsfors, först ut att få vaccin mot covid -19 i Robertsfors kommun. Hon tyckte det gjorde lite ont men det var ingen fara, det hade hon räknat med och hon var för övrigt pigg och glad.


Uppdatering 2021-01-05 kl. 09.00

Munskydd i kollektivtrafiken from 7 januari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att resenärer födda 2004 och tidigare ska använda munskydd i kollektivtrafiken på vardagar mellan klockan 7–9 och 16–18 från och med den 7 januari. Fortfarande gäller de vanliga rekommendationerna om att bara resa med kollektivtrafiken om du inte har något annat val.

Mer information finns på Länstrafiken i Västerbottens hemsida www.tabussen.nu/coronapandemi


Uppdatering 2021-01-04 kl. 16.00

Nu kommer vaccin till Robertsfors kommun

Vaccinationer mot Covid – 19 i kommunens äldreomsorg börjar redan nu på torsdag den 7 januari.
– Det var oerhört glädjande att få veta att vi så snabbt in på det nya året kunde starta med vaccinationer inom äldreomsorgen, säger Åsa Bygdeson medicinskt ansvarig sjuksköterska.

I nuläget sker en febril aktivitet med att matcha alla intresserade mot tider för vaccination.
– Att vi hade förberett oss väl var en stor fördel när beskedet om att vi var tidigt ut med att få ta del av vaccinet kom i slutet av året, säger Åsa.

Det vaccin som levereras till Robertsfors Hälsocentral kommer först gå till Lövlundens äldreboende där boende och vårdpersonal står på tur att vaccinera sig. Veckan därpå blir det nästa äldreboende på tur och personalgrupper som vaccineras och redan i slutet av vecka tre beräknas en stor andel av både äldre på äldreboende samt vårdpersonal i hela kommunen vara vaccinerade med dos 1.

Efter 3–4 veckor från dos 1 kommer alla att behöva vaccinera sig med en andra dos.
– vi är mentalt förberedda att första kvartalet på det nya året till stor del kommer handla om att säkerställa flödet kring vaccinering säger Lena Andersson, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i kommunen.
– Tiden för att förbereda sig har verkligen varit knapp men med ett gott samarbete och ett bra flyt mellan organisationerna så har det fungerat väldigt väl, säger Mona Andersson avdelningschef på Hälsocentralen i Robertsfors.

Vaccination av patienter i hemsjukvården, personer med hemtjänst samt personal inom hemtjänst kommer ske i en samverkan mellan kommun och region. – Vår förhoppning är att vi tillsammans redan i slutet av februari har täckt in hela gruppen som ingår i de prioriterade grupperna. Vi har nu tillsammans ett hårt arbete som ligger framför oss, men också ett väldigt tacksamt arbete att få bidra till pandemins minskade spridning, säger Mona Andersson.


Uppdatering 2020-12-18 kl. 13.00

Coronainformation v. 51

Under v. 52 och v. 53 gör vi ett uppehåll av denna veckoinformation.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-17 (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 6 768 (5 773)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 36 (25)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 64 (60)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 96 (88)

Trots konstaterade fall ses ingen smittspridning inom kommunens verksamheter. Antal nya konstaterade fall i kommunen ligger på samma nivå som föregående vecka, men med vissa förskjutningar på ort. Detta kan vara en indikation på att råd och riktlinjer efterlevs, vilket hindrar smittspridningen från att eskalera. Det är därför viktigt att vi alla håller ut även under julledigheten.

Inför vaccinering mot covid-19 har kommunerna i Västerbotten fått i uppdrag att rapportera in följande information till Region Västerbotten:
* Hur många som bor samt jobbar på särskilda boenden i kommunen.
* Hur många som har hemtjänst och hur många som jobbar inom hemtjänsten i varje kommun.

De vidtagna åtgärderna i kommunen som gjordes den 11 november i samband med att skärpta råd i Västerbotten infördes gällde till och med den 13 december, men har förlängts till den 4 januari och kan komma att förlängas ytterligare.

Kommunfullmäktige hölls den 14 december för första gången i historien sitt sammanträde digitalt. På grund av den nuvarande covid-19-situationen samt nationella riktlinjer uppmanades allmänheten att följa kommunfullmäktige på distans. Sändningen från fullmäktige går att se på https://www.robertsfors.se/kommunfullmaktige-2020-12-14

Aktuellt i länet

I Västerbotten är det en fortsatt ökning av antalet fall, men lokala variationer förekommer. Förra veckan provtogs över 10 000 personer i länet varav 991 personer var positiva, vilket är den högsta siffran hittills för en enskild vecka. Kraftig ökning i Umeåregionen med 500 positiva fall förra veckan, medan man ser lätt minskning i Skellefteåregionen och fortsatt låg spridning i Södra Lappland. Högstadieelever i Umeå undervisas på distans från och med i tisdags, den 15 december och i Skellefteå från och med igår, den 17 december. Det är för att bromsa smittspridningen som den sista skolveckan innan jullovet sker på distans.

Just nu är vaccin mot covid-19 högaktuellt. De prioriterade grupperna för vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst och är äldre än 70 år, vård och omsorgspersonal som arbetar nära de som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden samt nära hushållskontakter. Direkt efter dessa kommer andra riskgrupper att vaccineras. Ålder är en hög faktor i riskgruppsbedömning. Vidare kommer regional vårdpersonal att vaccineras. Prioriteringsordning efter dessa grupper är inte fastställd ännu.

Alla vaccin ska ges vid två tillfällen med en månads mellanrum och samma vaccindos ska ges vid tillfälle ett och två. Region Västerbotten höll en presskonferens i onsdags, den 16 december, angående vaccinering och kommande högtider. Den kan du se här: https://regionvasterbotten.se/presskonferens-16-december-om-covid-19

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphörde de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Läs mer om hur du kan tänka inför firandet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/

Fortsätt även att följa de allmänna råden

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Uppdatering 2020-12-15 kl. 15.15

Vidtagna åtgärder i kommunens verksamheter förlängs

De vidtagna åtgärderna i Robertsfors kommun som infördes den 11 november förlängs till och med den 4 januari (berör bland annat bibliotek, simhall och ungdomsgårdar). Åtgärderna infördes för att bromsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Läs mer om vilka åtgärder det är här.


Uppdatering 2020-12-11 kl. 13.50

Coronainformation v. 50

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-10 (förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 5773 (4 899)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 25 (27)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (4)
Avlidna: 60 (53)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 88 (73)

Den sociala sektorn i Robertsfors kommun har för närvarande hög sjukfrånvaro inom hemtjänst, men inga fler bekräftade fall av covid-19 bland personal eller vårdtagare. De smittfall som tidigare rapporterats om inom barn- och utbildningssektorn har varit enskilda fall och där finns inga tecken på smittspridning inom verksamheterna. Övriga sektorer i Robertsfors kommun har ingen känd smitta.

Precis som i hela Sverige planerar Region Västerbotten för att komma igång med vaccinering mot covid-19. Kommunerna har fått i uppdrag att beräkna antalet personer som finns inom första prioriteringsgrupperna inom respektive kommun. Beräknad vaccineringsstart av riskgrupper (samt tillhörande vårdpersonal) i mitten av januari.

Aktuellt i länet

Läget i Västerbotten är fortsatt allvarligt. Förra veckan var det något färre fall av covid-19 i länet, men det är fortfarande en mycket hög smittspridning. Det är viktigt att man fortsätter att testa sig vid symtom. Region Västerbotten har i nuläget kapacitet att testa alla som har symtom och dem som uppmanas att testas i samband med smittspårning.

Sorsele, Vindeln och Dorotea har besöksförbud vid äldreboenden efter beslut från Folkhälsomyndigheten. Flera kommuner avråder från besök vid SÄBO samt SÄBO för äldre.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de skärpta lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Kärnan i råden och restriktionerna är:

 • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets
 • Res säkert
 • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta

Läs mer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/

Enligt beslut från regeringen övergick landets gymnasieskolor till fjärr- eller distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till och med den 6 januari.

Region Västerbotten låter kvarvarande kulturbudget 2020 gå till kulturskapare i länet som drabbats av effekterna av pandemin. Stödpaketet omfattar cirka en miljon kronor.

 Fortsätt följa de allmänna råden 

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Uppdatering 2020-12-09

En lättillgänglig och förklarande informationsfilm om Coronaviruset

En informationsfilm från MSB om rätten till information på det sätt du behöver, om vad du kan göra för att bidra till minskad smittspridning och varför skyddsutrustning är viktigt.

https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=youtu.be


Uppdatering 2020-12-04 kl. 14.30

Coronainformation v. 49

 Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-12-03 (förra veckans siffror inom parentes)

Bekräftad covid-19: 4 899 (4 011)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 27 (29)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 4 (5)
Avlidna: 53 (47)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 73 (62)

Robertsfors kommun kan tyckas ha få fall av covid-19 jämfört med våra stora grannkommuner, men nu ser även vi att ökningen accelererar snabbt. Under enbart fyra dagar, mellan den 24 och 29 november fördubblades antalet smittade inom Robertsfors postortsområde. Mellan 1 november till den 29 november registrerades 31 nya fall i kommunen. Om smittspridningen fortsätter i samma takt, riskerar vi att hamna i samma scenario som Lycksele och Storuman i samband med julledigheten. Båda dessa kommuner vittnar om ett läge med ett fåtal smittade där smittspridningen sedan inom loppet av några veckor ökade lavinartat Det är inte antalet fall i sig som är oroande, det är ökningstakten.

Det är viktigt att vi alla gör vårt allra yttersta för att följa de skärpta råden där kärnan är att undvika att träffa andra än dem man bor tillsammans med. Det är nu vi har chans att bromsa smittspridningen i vår kommun och därmed även förhindra att smittan tar sig in på äldreboenden där det inte funnits några drabbade äldre sedan i våras.

Det har inte tillkommit några nya fall av smitta hos personal eller vårdtagare inom äldreomsorgen. Inom Barn- och utbildnings verksamheter har fem anställda bekräftats ha covid-19 samt ett barn.

Alla måste ta situationen på allvar, då en ökad smittspridning kommer att påverka oss alla.

Aktuellt i länet

Just nu har totalt 4 899 personer i Västerbotten bekräftats smittade med covid-19 sedan pandemins start, 900 av dessa den senaste veckan. Flest fall är i åldersgruppen 19-39 år., men det ökar även i andra åldersgrupper.

De skärpta råden i Västerbotten som infördes för tre veckor sedan har haft effekt på vissa områden, men fortfarande är det en mycket hög smittspridning i länet. Råden utgår från smittskyddslagen, vilket innebär att alla har en skyldighet att göra det den kan för att skydda andra från att smittas av covid-19. Råden gäller till den 13 december, därefter kommer nationella råd som kommer att gälla över jul- och nyårshelgen.

Sedan den 16 november erbjuds allmänheten antikroppstestning, cirka 3 000 personer har hittills testats och drygt 9 % visar antikroppar mot covid-19.

Region Västerbotten planerar för att komma i gång med vaccination mot covid-19 i mitten av januari. De som riskerar att bli allvarligt sjuka samt vård- och omsorgspersonal runt dessa kommer att prioriteras i den första leveransen av vaccin. I Händelse av att man måste göra prioritering inom denna grupp så är det personer som bor på Särskilt boende som är högst prioriterad. Mer om vaccination och prioritering finns här. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

 Fortsätt följa de skärpta allmänna råden:

 • Undvik att umgås med andra
 • Res inte
 • Besök inte allmänna platser
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter
 • Fortsätt följa de allmänna råden
 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Uppdatering 2020-11-27 kl. 14.30

Coronainformation v. 48

Coronarapportering i länet
Uppdaterad: 2020-11-26 (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 4 011 (3 215)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 29 (20)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (3)
Avlidna: 47 (35)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 62 (50)

De skärpta råden för länet som skulle upphöra den 8 december har denna vecka beslutats att förlängas till och med 13 december. Detta för att alla län ska ha samma slutdatum inför eventuella nationella restriktioner. Robertsfors kommun förlänger därmed kommunens vidtagna åtgärder som bland annat berör simhall och bibliotek till den 13 december.

Ingen smittspridning bland brukare eller personal har påvisats efter att två anställda inom äldreomsorgen bekräftats smittade med covid-19 förra veckan. Dessa hade inte vistats på arbetsplatsen i samband med eller efter insjuknandet.

Kommunchefen har ordet:

I helgen är det den första advent och i normala fall skulle det även ha varit en traditionsenlig skyltsöndag. Men som ni alla vet är 2020 inget normalt år. En pandemi har satt käppar i hjulet för många av årets olika aktiviteter, skyltsöndagen är bara en i raden. Under de senaste veckorna ser vi en ökad smittspridning av covid-19 även i Robertsfors kommun. Vi måste alla hjälpas åt att hålla smittan nere och vara rädda om varandra.

Med det sagt önskar jag alla en trevlig adventshelg, även om den i år sker i hemmets lugna vrå.

Anders Persson, kommunchef, Robertsfors kommun.

 

Aktuellt i länet

Läget i Västerbotten är fortsatt allvarligt och Region Västerbotten har höjt beredskapsläget till förstärkningsläge, vilket innebär att katastrofledningen vid ett sjukhus vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården. I Skellefteå har antalet smittade ökat markant och föregående vecka utlyste Storumans kommun en stödbegäran till länsstyrelsen då de har brist på sjuksköterskor.

Från och den 24 november är det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Det enda undantaget är begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta. Läs mer om vad som räknas som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens hemsida:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar—det-har-galler/

Provtagningskapaciteten som tidigare nått sitt tak ligger nu på samma nivå som efterfrågan. Dock gäller samma uppmaning som tidigare; testa dig endast om du har något symtom på covid-19 d.v.s. hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående och värk i muskler och leder.

Fortsätt följa de allmänna råden:

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.
 • Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
 • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Uppdatering 2020-11-20 kl. 15.00

Coronainformation v. 47

Aktuellt i länet

(Uppdaterad: 2020-11-19)
Bekräftad covid-19: 3 215
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 20
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 3
Avlidna: 35

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka, men tendens till inbromsning i smittspridningstakten har noterats. Testkapaciteten är fortsatt ansträngd inom vissa kommuner, därför ska de allmänna testerna enbart tas vid uppvisande av symtom, eller på uppmaning av smittspårare.

Under måndagen föreslog regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster för mer än 8 personer över hela landet. Förslaget väntas gå igenom med omedelbar verkan den 24 november. Förslaget har dock vissa undantag gällande sittande publik, som är reglerat till 50 personer av länsstyrelsen i Västerbotten. Läs mer här.

Smittskyddet på Region Västerbottenhar infört nya lokala rekommendationer: Hela hushållet ska stanna hemma om en familjemedlem testats positiv för covid-19. Detta omfattar även familjemedlemmar i förskola, skola och särskola oavsett ålder.

Under veckan infördes rullande schema på distansundervisning på kommunala gymnasieskolor i flera kommuner i länet.

Vecka 46 beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen fattade vecka 46 lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här). Beslutet gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 50 (+6 från föregående vecka)

Två anställda inom kommunens äldreomsorg är bekräftat smittade med Covid-19. Ingen av dessa personer har vistats på arbetsplatsen vid insjuknandet eller i anslutning till det. Idag finns ingen misstanke om smittspridning i verksamheten. Tillgången på skyddsutrustning är god. Från och med måndag den 23 november införs munskydd även inom funktionshinderomsorgen som en försiktighetsåtgärd.

Nybyskolan i Ånäset har haft två konstaterade fall av covid-19 i början av november. Personerna testade sig själva efter insjuknande i hemmet. Personal och vårdnadshavare till barn på skolan informerades av skolan. Aktuella personer för smittspårning ska ha kontaktats av smittskyddet vid Region Västerbotten. I nuläget finns ingen övrig känd smitta på skolan.
Under vecka 46 vidtog Robertsfors kommun flera åtgärder för att minska smittspridningen. Detta meddelades även i förra veckans coronainformation. Läs mer om d kommunens åtgärder här.

Fortsätt följa de allmänna råden:

• Tvätta händerna. Ofta.
• Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
• Stanna hemma när du är sjuk.
• Testa dig om du har symtom.
• Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
• Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
• Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.


Uppdatering 2020-11-13 kl. 16.30

Coronainformation v. 46

Aktuellt i länet

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka. Lycksele, Storuman, Umeå och Skellefteå extra hårt drabbade.

Testkapaciteten börjar bli ansträngd inom vissa kommuner. Det är nu viktigt att de allmänna testerna bara tas av personer som uppvisar symptom.

Under måndagen införde Regionens smittskyddsläkare det lokala rådet att samtliga kommuner i länet ska använda munskydd inom särskilt boende för äldre.

Under tisdagen beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Alla råd syftar till att samtliga invånare i Västerbotten ska minimera antalet fysiska sociala kontakter. Samma dag fattade Länsstyrelsen ett lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här).

Aktuellt i Robertsfors kommun
Antal smittade hittills i kommunen: 44 (+3 från föregående vecka)

I måndags infördes användandet av munskydd inom all äldreomsorgsverksamhet i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har ingen känd konstaterad smitta i äldreomsorgen, införandet av munskydd är en förebyggande åtgärd. Besökare som kommer till kommunens äldreboenden uppmanas att själva medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Det arbetas intensivt på alla nivåer med förberedelser inför eventuella lokala utbrott. Det är god tillgång på skyddsmaterial i kommunen.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder efter de skärpta råden för Västerbottens län. Bland annat berörs bibliotek, träningshallar och simhall. Läs mer om kommunens åtgärder här.

De skärpta råden för dig som bor eller vistas i Västerbotten:

 • Undvik att umgås med andra
 • Res inte
 • Besök inte allmänna platser
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter

Fortsätt följa de allmänna råden

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Råd för verksamheter och arbetsplatser

 • Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: https://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/


Uppdatering 2020-11-11 kl. 14.30

Robertsfors kommun vidtar åtgärder

Robertsfors kommun vidtar åtgärder utifrån de skärpta allmänna råd som införts av Region Västerbotten och som gäller alla som bor eller vistas i Västerbottens län.

Nedanstående åtgärder gäller från och med onsdag 11 november kl. 15.00 till och med 8 december, men kan komma att förlängas. Ytterligare åtgärder från kommunen kan tillkomma.

Vidtagna åtgärder inom Robertsfors kommun

 • Simhallen stängs för allmänheten men håller öppet för skolan och förskolor samt föreningsträning för barn- och ungdomar under 16 år.
 • Kommunens fritidsgårdar stängs.
 • Träningshallar – Robertsfors Kommun förutsätter att föreningar som bokat våra hallar för träning för personer födda tidigare än 2005 ställer in sin verksamhet. Dessa tider raderas i kommunens system och debiteras ej.
 • Biblioteken hålls öppet för återlämning och utlån men ej som mötesplats. Dagstidningar är bortplockade och samtliga arrangemang är inställda till och med den 8 december. Biblioteket har begränsade öppettider. Gå in på minabibliotek.se för mer information.

Förutsättningar för ett aktivt friluftsliv förändras inte, kommunens utegym, skidspår, belysning i löparspår etcetera kommer att finnas tillgängligt som vanligt. Träna utomhus med stort avstånd till andra när inomhusträningar ställs in. Det är lika viktigt som tidigare att röra på sig.


Uppdatering 2020-11-11 kl. 12.00

Skärpta lokala råd i Västerbottens län

Nedanstående information finner du på 1177 Vårdguiden.
F
or information in English: Krisinformation.se

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför inför Region Västerbotten skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas i Västerbottens län. Det gäller både för invånare, verksamheter och arbetsgivare.

De skärpta råden gäller till och med den 8 december, men de kan komma att gälla under en längre tid beroende på hur smittspridningen utvecklas. Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället samt skydda äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

De skärpta råden

Det här gäller dig som bor eller vistas i Västerbotten:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Rådet innebär bland annat att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina fysiska kontakter även där. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan fortfarande handla i matbutiker och på apotek när du behöver det, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar eller andra aktiviteter. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum.  Rådet gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Beslut om skärpta råd på folkhälsomyndigheten.se

Fortsätt följa de allmänna råden
För att bromsa smittan är det viktigt att du också fortsätter att följa de allmänna råden.

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Råd för verksamheter och arbetsplatser

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:  
Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.


Uppdatering 2020-11-09 kl. 15.00

Nu införs munskydd inom vården i hela Västerbotten

Från och med i dag den 9 november har Vårdhygien i Region Västerbotten gett råd att införa användande av munskydd på vård och omsorgsboende i hela Västerbotten. Rådet som ges är taget utifrån den ökande smittspridning av covid-19 i länet och börjar gälla omgående. Användandet av munskydd i Robertsfors kommun gäller för all personal inom äldreomsorg, boende och hemtjänst som en förebyggande åtgärd med syftet att skydda de äldre. Detta beslut att följa råden kommer gälla tills i slutet av december när ny utvärdering tas utifrån det epidemiologiska läget.

I dagsläget har Robertsfors kommun ingen känd konstaterad smitta inom äldreomsorgen. Att använda munskydd är ytterligare en åtgärd för att förhindra spridning av Covid-19. Besökare som kommer till Robertsfors kommuns äldreboenden uppmanas att själv medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Information och instruktioner om hur man tar på och av munskydd tillhandahåller boendet.


 Uppdatering 2020-11-06 kl. 14.00

Coronainformation v. 45

Aktuellt i länet
Ökningen av antalet personer smittade med Corona i länet fortsätter. I dagsläget har det införts lokala råd om användande av munskydd på vård- och omsorgsboende för äldre i Skellefteå, Umeå samt i Storumans kommun.

Aktuellt i Robertsfors kommun
Det totala antalet konstaterat smittade hittills i kommunen: 41
Regionen bedömer ännu inte att det epidemiologiska läget i Robertsfors kommun kräver munskydd inom äldreomsorgen, men uppmanar alla kommuner i länet att förbereda sig för den typen av åtgärd. All omvårdnadspersonal genomgår nu utbildning hur man tar på/av och använder munskydd om ett beslut skulle komma. Det finns god tillgång på skyddsutrustning i kommunen samt även i länet via gemensamma upphandlingar. Det finns en bra och genomarbetad struktur i Robertsfors kommun och just nu säkerställer alla chefer inom vård och omsorg att all personal är uppdaterade gällande kunskaper och erfarenheter. På gång i länet Dialog pågår mellan smittskyddet på Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten om eventuellt införande av särskilda lokala råd för Västerbotten, som några regioner redan infört.

Folkhälsomyndighetens råd för att bromsa smittan

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Testa dig när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Res kollektivt bara om du måste, ge plats för dem som inte har något annat alternativ
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du besöker äldreboenden – följ lokala rekommendationer för säkra besök
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom. Det gäller dig som är i gymnasieåldern och äldre.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan).


 Uppdatering 2020-11-04 kl. 15.00

Beslut angående gruppträning och träffpunkter för seniorer

På grund av pandemi och rådande läge med tilltagande spridning av Corona i länets alla kommuner har ledningsgruppen för sociala sektorn i Robertsfors kommun beslutat avvakta uppstart av dessa verksamheter. Vi följer utvecklingen noga och om läget förändras till det bättre kommer ny ställning tas till beslut.


 Uppdatering 2020-10-23 kl.  11.30

Nya direktiv och förbud

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/viktigt-att-alla-tar-ansvar-nar-allmanna-rad-andras-for-personer-som-ar-70-ar-och-aldre/

Regeringen beslutade i går att förbjuda offentliga danstillställningar för fler än 50 personer för att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Sammankomsterna skall kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Du kan läsa mer på: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/forandringar-i-forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/


 Uppdatering 2020-09-30 kl.  16.30

Gällande upphävandet av besöksförbud på kommunens särskilda boendeformer för äldre

Regeringen beslutade att besöksförbuden på särskilda boendeformer ska hävas från den 1 oktober 2020. Som alla vet pågår fortfarande pandemi i Sverige och även i vårt län. När besöksförbudet nu hävs och närstående vill komma på besök på våra äldreboenden ska det ske under så säkra former som möjligt. Vi har utarbetat en lokal rutin för att erbjuda säkra besök av närstående och vår lokala rutin bygger på nationella rekommendationer från socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten.

Vår strategi för att genomföra säkra besök på äldreboenden
Vi önskar att besökare meddelar i förväg att de tänker besöka boendet. Kontakta den avdelning där din närstående bor för att överenskomma om besökstid.
Vi rekommenderar att max två personer besöker samtidigt och att besöken sker inne i den boendes lägenhet.
Vi vill försäkra oss att den som besöker är frisk vid det tillfället och därmed tar eget ansvar för sin och andras hälsa.
Vi ska tillhandahålla möjligheter till basala hygienrutiner samt verka för en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi har tilltro att:

 • Närstående med symtom på Covid-19 inte besöker äldreboenden.
 • Att våra rutiner respekteras på särskilda boenden.
 • Att den som besöker tar ett stort egenansvar.
 • Att besök av närstående skapar mervärde för den som bor i särskild boendeform.

Frågor och funderingar
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta enhetschef för det aktuella boendet.


 Uppdatering 2020-09-29 kl.  09.30

Rutiner för säkra besök på särskilda boendeformer

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på särskilda boendeformer för äldre personer i hela Sverige.

För att vi i Robertsfors kommun ska följa de nationella och regionala rekommendationerna med säkra besök har en lokal rutin utarbetats som nu är färdig. Lokala variationer i rutinen kan förekomma på boendeenheterna.

Har du som närstående frågor kontakta i första hand den enhetschef som är ansvarig för boendet. Övergripande frågeställningar besvaras av verksamhetschef för äldreomsorg Evy Andersson evy.andersson@robertsfors.se

Läs mer om våra rutiner nedan:

Lokal rutin besök på äldreboende 200924

Information till dig som ska besöka ett äldreboende


 Uppdatering 2020-09-16 kl. 17.00

 Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs

Besöksförbud på särskilda boendeformer för äldre har varit i kraft sedan den 30 mars. Detta besöksförbud som utlystes av regeringen kommer nu att hävas den 30 september. I samband med detta inväntas rekommendationer för trygga besök från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Att inte kunna träffas som förut är något som varit påfrestande för både äldre och dess närstående så vi välkomnar det nya beslutet.

I nuläget arbetar Robertsfors kommun via både samverkansgrupp regionalt och via lokal arbetsgrupp i syfte att ta fram lokala rutiner som ska säkerställa trygga besök mellan äldre i särskild boendeform och deras närstående. Dessa lokala rutiner, som kommer att bygga på nationella rekommendationer, kommer vara färdiga att tas i bruk den 1 oktober. Information om detta kommer här på Robertsfors kommuns hemsida inom kort.


 Uppdatering 2020-09-16 kl. 12.15

Provtagning av barn och ungdomar

Från och med den 14 september kan du som inte har BankID och har milda symtom ta prov på dig själv för att se om det är covid-19.
Egenprovtagning är lämpligt för vuxna och tonåringar, och kan göras när du haft symtom i minst ett dygn. Kom ihåg att stanna hemma i väntan på provsvar, så att du inte riskerar att smitta andra.

På 1177.se finns information om hur egenprovtagningen går till och var du kan hämta och lämna provtagningskit:

www.1177.se/vasterbotten/egenprovtagning

Primärvården i länet arbetar för att inom kort kunna erbjuda provtagning för barn i åldrarna sex till tolv år. Vid symtom som tyder på covid-19 ska barnet vara hemma tills hen varit feberfri och frisk i två dygn. Barn kan gå tillbaka till skola eller förskola även om de fortfarande har torrhosta eller lätt snuva när det har gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.


 Uppdatering 2020-09-02 kl. 10.00

Provtagning av barn

Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas. Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.

Barn som är sex år och äldre med symtom rekommenderas provtagning på samma sätt som vuxna. Men för närvarande har hälsocentraler och sjukstugor i länet inte möjlighet att provta alla barn med förkylningssymtom. Regionen arbetar med lösningar på hur provtagning av barn ska ske och information kommer inom kort att finnas på respektive hälsocentrals eller sjukstugas sida på 1177.se (https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/?caretype=H%c3%a4lsocentral&q=&region=24&location=V%c3%a4sterbottens+l%c3%a4n&s=name)

Barn som inte provtas ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dygn. Om barnet mår bra , men har kvarstående symtom som exempelvis torrhosta eller lätt rinnsnuva  kan barnet återgå till förskola eller skola när det har gått sju dagar sedan insjuknande.

Barn över 16 år med BankID kan provtas via egenprovtagning.

Denna text för Västerbotten är publicerad på 1177.se  under Lämna prov för covid-19 https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-for-covid-19/ 


 Uppdatering 2020-09-01 kl. 15.30

Besök utomhus särskilda boenden

 Om anhörig önskar besöka sina anhöriga ska det ALLTID gå via chef och föregås av en individuell bedömning, från person till person. I samband med genomförande av besöket ska alltid tjänstgörande personal säkerställa att besökare/n är symtomfri.

Besöket ska ske under ordnade former och planeras i förväg, inga spontana besök som inte är bedömda av chef får förekomma. Besök som planeras äga rum på helgdagar ska vara bedömda och bokad med ansvarig chef senast torsdag före den helg besöket ska äga rum.

Viktigt att detta följs och respekteras av alla för att minska smittspridning.

Besökaren ska vara frisk.

Besöksskärmar med plexiglas
Det är inte tillåtet att ta med eget fika och bjuda på, utan fika sker var för sig. Den boende har sitt från boendet och anhörig har sitt.


 Uppdatering 2020-08-27 kl. 14.30

 • Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom.
 • Viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd – Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är sjuk.
 • Det råder besöksförbud på äldreboenden till och med 30 september.
 • Res kollektivt bara om du måste – gör plats för de som måste fram.

 Uppdatering 2020-08-04 kl. 15.30

Egenprovtagning för allmänheten

Sedan den 13 juli erbjuds allmänheten egenprovtagning  i Västerbotten.

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

 • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne.
 • Du har haft symtom i minst ett dygn.
 • Du har BankID. Det går inte att hämta eller lämna ett prov åt exempelvis ett barn som saknar BankID.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning.

Mer information om egenprovtagning för allmänheten hittar du här:
1177 Vårdguiden – Egenprovtagning för Covid-19 i Västerbotten


Uppdatering 2020-07-20 kl. 13.30

Information angående besöksförbud

Besöksförbudet på äldreboenden har förlängts av regeringen till och med den 31 augusti. I Robertsfors kommun omfattar det särskilda boenden för äldre, Lövlunden, Edfastgården och Nysätragården samt korttidsboendet Gläntan. Undantag från besöksförbudet kan medges om särskilda skäl föreligger, exempelvis vid vård i livets slut.

Besöksförbudet på våra gruppbostäder enligt LSS har upphört från och med den 22 juni. Det är dock mycket viktigt att besökare vidtar de försiktighetsåtgärder som rekommenderas av respektive verksamhet.


Uppdatering 2020-07-10 kl. 09.15

Information angående engångsvisir inom vården

Efter ett beslut från Arbetsmiljöverket är det inte längre tillåtet att rengöra och återanvända engångsvisir inom vård och omsorg. Detta har tidigare varit möjligt utifrån rådande situation avseende tillgången till skyddsmaterial. I Robertsfors kommun har vi använt oss av visir i förebyggande syfte i ordinärt boende. Då dessa inte får återanvändas efter rengöring har vi beslutat att endast använda visir vid misstanke om- eller vid konstaterad smitta av covid-19 samt då det utifrån föreskrifter om basala hygienrutiner ska användas. Genom detta beslut följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten samt Arbetsmiljöverket.”


Uppdatering 2020-06-23 kl. 13.00

Coronavirus – egenprovtagning

Från och med den 6 juli erbjuds personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet att ta prov på sig själv vid symtom som kan tyda på covid-19. Egenprovtagning är frivilligt och det behövs en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

 Gör så här:

Stanna hemma och kontakta din chef om du har milda symtom som du misstänker kan vara covid-19 och vill göra ett självtest. Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef som ska anges vid registrering. Instruktion för provtagning följer med när man hämtar provtagningskit.

Kittet för egenprovtagning hämtas ut vid Robertsfors Hälsocentral (vid akutintaget) från och med den 6 juli, vardagar kl.13.00-13.30.

Region Västerbotten ansvarar för information som beskriver hur provtagning går till och var den sker:

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/provtagning/egenprovtagning-for-personal

 Vad är samhällsviktig verksamhet?

Motivet till provtagning är att minska smittspridning och möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för berörda verksamheter. Utöver hälso- och sjukvård samt omsorg, har Länsstyrelsen identifierat samhällsviktiga verksamheter i länet. Mer information finner du på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/provtagning-for-covid-19-inom-samhallsviktig-verksamhet.html

Är du osäker på om du jobbar inom samhällsviktig verksamhet, kontakta din chef. Du kan även vända dig till Länsstyrelsen på 073-841 59 85 mellan klockan 9.00–15.00 vardagar.


Uppdatering 2020-05-04 kl.09.30

Information i händelse av stängning av förskolor och skolor i Robertsfors kommun

Regeringen har fattat beslut som gör det möjligt för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor att stänga för att förhindra smittspridning. Beslutet innebär också att en huvudman kan stänga verksamhet på rekommendation av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten, samt på grund av att en stor del av personalen är frånvarande. Utgångspunkten i Robertsfors kommun är att förskolor och skolor ska hållas öppna, men det finns en beredskap ifall en stängning skulle bli aktuell.

Barnomsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktigt verksamhet

Om en stängning blir aktuell kommer barn upp till 12 år med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet att erbjudas barnsomsorg i form av förskola eller fritidshem.

Den som bedriver samhällsviktig verksamhet ska snarast meddela sin respektive personal, ifall bedömningen är att personalen fullgör en samhällsnödvändig uppgift. Berörda vårdnadshavare ska då anmäla sitt tillsynsbehov via E-tjänsten på Robertsfors kommuns hemsida: https://minasidor.robertsfors.se/skolstangning. Kommunen kommer sedan att besluta om vilka som beviljas fortsatt barnomsorg. Om barnet har två vårdnadshavare ska bägge arbeta inom samhällsviktig verksamhet för att rätten till barnomsorg ska kvarstå vid en stängning.

Vid ett beslut om stängning av samtliga förskolor och skolor i kommunen kommer barnomsorg för förskolebarn att erbjudas i Bygdeå på Fyrklöverns förskola, i Robertsfors på Skogsgläntans förskola och i Ånäset på Apotekarens förskola. Fritidshem för barn 6-12 år kommer att erbjudas på Bygdeå skola, Jenningsskolan i Robertsfors och Nybyskolan i Ånäset.

Barn/elever med särskilda behov

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling som enbart kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem kommer att erbjudas plats på förskola eller fritidshem i händelse av stängning. Ansvariga rektorer för förskola och fritidshem för en dialog med berörda vårdnadshavare om detta.

Fjärr– eller distansundervisning istället för reguljär undervisning vid en skolstängning

Vid en skolstängning kommer elever i årskurs 1-9 i Robertsfors kommun att ges fjärrundervisning istället för undervisning i skolans lokaler. Alla elever kommer att få ta hem den Chromebook skolan tillhandahåller, läroböcker och annat material från skolan. Det är viktigt att det finns internetuppkoppling i hemmet för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen vid en eventuell skolstängning. Om internet saknas i hemmet så ta kontakt med IT-pedagog Michael Nilsson, michael.nilsson@robertsfors.se, 070 369 03 95.

Förskoleklassens undervisning kommer att bedrivas som distansundervisning, vilket innebär att eleverna tar med sig material från skolan som de arbetar med i hemmet. Instruktioner kommer att läggas upp på Schoolsoft.

Om den garanterade undervisningstiden inte kan tillgodoses helt och hållet genom fjärr- och distansundervisning kommer kompensation att ges under nästkommande läsår för årskurserna f-8 och under sommarlovet för årskurs 9.

Tillgång till elevhälsa vid en skolstängning

Elever och vårdnadshavare som önskar kontakt med kurator, skolsköterska, logoped eller specialpedagog kan vid en skolstängning nå dem via meddelandefunktionen i Schoolsoft, via mejl eller via telefon. För elever som har pågående insatser från elevhälsan kommer fortsatt kontakt via telefon att erbjudas.

Stängning av enstaka förskolor och/eller skolor/fritidshem

Det kan bli aktuellt med en tillfällig stängning av enskilda förskolor/skolor/fritidshem om detta rekommenderas av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten samt om det blir omöjligt att bedriva verksamheten på grund av hög frånvaro bland personalen på grund av spridning av coronavirus.

Om en förskola eller en skola med årskurserna f-6 i Robertsfors kommun stängs kommer vi att i möjligaste mån ordna plats på annan förskola/skola/fritidshem för samtliga barn/elever vid den enhet som stänger. Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsnödvändig verksamhet kommer att erbjudas barnomsorg i form av förskola och fritidshem.

För elever i årskurs 7-9 kommer detta att innebära att den undervisningstid som inte kan genomföras på grund av stängning kommer att erbjudas vid senare tillfälle. För årskurs 9 kommer denna undervisning att erbjudas under sommarlovet. För årskurs 7-8 kommer undervisningstid som motsvarar den undervisning som gått förlorad att läggas ut under kommande läsår.

Mer information

Information om lagar och regler gällande skolstängning finns på Skolverkets och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsidor:

Frågor som rör en enskild förskola eller skola riktas till berörd rektor. Alla rektorer nås via växeln 140 00 eller via mejl fornamn.efternamn@robertsfors.se.

Övergripande frågor riktas till tillförordnad barn- och utbildningschef Hilda Vidmark, hilda.vidmark@robertsfors.se, 0934 141 40.


Uppdatering 2020-03-24 kl.09.30

Besöksförbud på våra äldreboenden

Med anledning av coronaviruset inför vi nu besöksförbud på våra äldreboenden, LSS gruppbostäder och korttidsboendet Gläntan. Detta för att skydda våra mest sårbara i samhället. Undantag gäller vid vård i livets slut och in- och utflyttningar. Besöksförbudet träder i kraft 2020-03-24 och gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-19 kl.18.30

Robertsfors kommun underlättar för företagens coronakonsekvenser

Coronapandemin drabbar vårt lokala näringsliv på olika sätt. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte vänta utan behöver konkreta åtgärder nu på en gång.

Robertsfors kommun har därför undersökt hur pandemin slår mot våra lokala branscher och konstaterar då att boendeanläggningar och restauranger är de mest utsatta i dagsläget.

Kommunen har därför beslutat att ge våra lokala företagare inom detta område ett erbjudande att samtliga fakturor från kommunen avseende vatten, avlopp, tillsyn samt hyra med fakturadatum under perioden 1 april tom 30 juni kan betalas med kredittid 90 dagar.

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.


Uppdatering 2020-03-17 kl.17.30

Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.


Uppdatering 2020-03-16 kl.09.30

Träffpunkter inom äldreomsorgen hålls stängda tillsvidare

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun stängda från och med måndag 16 mars. Detta gäller även tisdagskaffet och rörelseträningen. Matserveringen på Nysätragården stänger också för externa gäster fr.o.m 16 mars. Det innebär att det inte längre är möjligt för äldre personer som inte bor på Nysätragården att komma och äta till gemensam lunch. Dessa beslut gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-11 kl.17.30

Kommunchef Karin Ahnqvist följande beslut för att förhindra smittspridning.

Budskap 1 och 2 är ett resultat av dialog och beslut i samverkanskonferens och ligger i linje med rekommendationer i länet.

1) Arbetsgivarfrågor – särskilt för personal inom sjukvård, samt vård – och omsorg

Robertsfors kommun har, genom kommunchef, fattat beslut om att de av kommunens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter/brukare inom kommunal vård/omsorg och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen) av Coronavirus ska avstängas från arbetet. Det gäller även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Närmaste chef skall kontaktas.

2) Skydda de mest sårbara genom att undvika onödiga besök

För att undvika att smitta sprids, gäller samma restriktioner som tidigare: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på vård eller omsorgsinrättning i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att upptäcka fall i Sverige är mycket hög.


Uppdatering 2020-03-11 kl.12.00

Nya risknivåer gäller från och med 2020-03-11 kl 12.00.

Nuvarande risk för importfall: Mycket Hög

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall: Mycket Hög

Vid frågor om Coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar(FAQ), se länk nedan,  samt det nationella informationsnumret 113 13.

Om du varit i Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien eller ett annat område där smitta sprids och har symptom som hosta, feber eller luftvägsbesvär kontakta Vårdguiden 1177. Samma sak gäller om du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter

Läs mer på Länsstyrelsen i Västerbottens (extern-länk) hemsida som samordnar detta.

Information från Region Västerbotten (extern-länk) angående Coronaviruset.

Information om coronaviruset finns på Krisinformation.se (extern-länk)

Folkhälsomyndigheten (extern-länk) har sammanställt frågor och svar gällande till exempel smittovägar och hur du kan skydda dig och risker med viruset.

Region Västerbotten (externt-länk)

Vårdguiden 1177.se (extern-länk)

UD (extern-länk) har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns utomlands.

Arbetsmiljöverket (extern-länk) har information till arbetsgivare,

Information in English

WHO (World Health Organization) (extern-länk)

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) (extern-länk), uppdaterar läget om spridningen av covid-19