Information om kompostering

i Category: | 1 min läsning

Efter att informationen angående den bruna tunnan avsedd för matavfall har nått kommunens invånare har vi fått in ett flertal förfrågningar om hur man går tillväga om man inte behöver den bruna tunnan.

Det alternativ som finns är att du som fastighetsägare/nyttjanderättshavare istället skickar in en anmälan om att du har en kompost och själv tar hand om matavfallet. För att få kompostera matavfall måste du skicka in en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, e-tjänst för anmälan hittar du på https://minasidor.robertsfors.se/kompostering.

Tillsammans med anmälan ska det även medfölja en situationsplan om var på tomten/fastigheten som komposten är placerad. För att anmälan ska bli beviljad måste nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Komposten ska konstrueras så att lufttillförseln är tillräcklig för att biologisk nedbrytning kan ske.
  • Komposten ska ha tätt lock och för övrigt inte ha större hål/öppningar än 5 mm och vara motståndskraftig mot råttor och andra skadedjur.
  • Komposten ska vara lätt att fylla och tömma
  • Komposteringsvolymen ska uppgå till 50 liter eller mer, dock minst 25 liter per person. Om trädgårdsavfall komposteras i samma behållare ska den utökas med 10 liter per 10 m2 tomtyta.
  • Komposten bör vara isolerad, om komposten är oisolerad ska volymen utökas med minst 45 liter per person för att infrysning ska kunna ske.
  • Komposten ska vid inomhuskompostering stå i ett väl ventilerat utrymme. Vid inomhuskompostering ska komposten ha tät botten och konstruerad för lakvattenuppsamling.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden och du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

När du anmält din kompost till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö och fått din anmälan beviljad, kommer Samhällsbyggnadskontoret/Miljö att kommunicera detta med den som ansvarar för hämtningen av ditt avfall, du behöver alltså inte meddela detta själv.

För mer information om matavfall och den bruna tunnan, besök sidan om matavfall (intern-länk).