Enat politiskt stöd för klimatmanifestation

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har ett långsiktigt arbete som vilar på starkt tradition att arbeta med hållbar utveckling av vår kommun.

Kommunfullmäktige enades tidigare i år kring en styrmodell och mål för kommunen som helt baseras på Agenda 2030 om hållbar utveckling.

Ytterligare steg tas för att flytta fram kommunens miljö och klimatarbete bland annat rörande energi och drivmedel.

Den stora samhällsförändring som sker måste ske genom gemensamt ansvarstagande och engagemang mellan invånare och politiska företrädare.

Robertsfors kommuns politiska ledning vill tillsammans med lokala aktörer såsom Nätverket Klimat Robertsfors verka för en klimatsmart omställning.

Därför ser kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd positivt på den lokala klimatmanifestation som genomförs fredag den 27/9 mellan kl 12.00-13.30 utanför Kommunhuset i Robertsfors.

Patrik Nilsson (s) Kommunstyrelsens ordförande
Lars Tängden (c) Oppositionsråd