Rondering av vägbelysning

i Category: | 1 min läsning

Hösten börjar vara här och med den kommer också mörker. Under varje höst utförs en kontroll av vägbelysning runt om i kommunen, att den fungerar som den ska och ev. trasiga ljuskällor byts ut. Det gör att belysning också kan vara tänd under dagtid i samband med dessa kontroller. Skulle det vara så att en ljuskälla går sönder eller slutar fungerar är det viktigt att det kommer till vår vetskap så att det kan åtgärdas. Vi vill att det ska kännas tryggt, tillgänglig och trafiksäkert att vistas och trivas i vår kommun även under höstens mörka timmar. Kom även ihåg att använda reflex när du är ute i mörkret, både för din och andras säkerhet.

Felanmälningar tar vi helst emot via kommunens hemsida, under sidan felanmälan (intern-länk). Enstaka inrapporterade mörka ljuskällor byts inom cirka en månad. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.