Eldningsförbudet är upphävt

i Category: | 1 min läsning

Från söndag 11 augusti klockan 09.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner.

Eldningsförbudet som gällt från 23 juli är upphävt. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda i skog och mark. Brandförsvaret uppmanar dock till fortsatt försiktighet. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Du hittar alltid aktuell information om eldningsförbud på följande hemsida: (extern-länk)

Kontakt: Umeåregionens brandförsvar, umeabrandforsvar@umea.se, 090-16 22 00

Short English translation: The Fire Ban has been lifted from the 11 August 09:00 AM and onward for the municipalities of Umeå, Vindeln and Robertsfors.