Underhållsarbete Djäkneboda, Bliska samt Ratan

i Category: | 1 min läsning

Torsdag den 21/2 mellan kl.13.00 till ca.16.00 kommer underhållsarbete att utföras på vattenledningar i Ratan, Bliska samt delar av Djäkneboda. Vattnet kommer att stängas av i berörda områden under perioden. Tänk på att tappa upp vatten innan dess för att ex. kunna dricka eller spola toaletten. Se också till att alla vattenkranar i hushållet är stängda.

När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningarna är inte farliga men vi uppmanar till försiktighet med tvätt av kläder. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter under uppsikt. Upprepa vid behov. Har du inte haft möjlighet att tappa upp något vatten innan avstängningen så finns vatten också att hämta vid Djäknebodas badplats.

Få meddelande vid driftstörningar?

Vid driftstörningar använder kommunen en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar.

Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.

På hemsidan UMS (extern-länk) har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, nummer till fast telefon och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.