Minska det farliga avfallet under Europa Minskar Avfallet-veckan!

i Category: | 1 min läsning

Den 17–25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”. Farlig avfall är till exempel: målarfärg, nagellack, hårspray med mera.

Många av oss lagrar produkter i våra garage, i badrumsskåpet och i köket som vi tillslut vill göra oss av med. Hur gör vi då på bästa vis? Här kommer tips i tre steg:

1. Återanvänd
Undersök om det finns rester kvar i produkten! Är målarfärgshinken eller hårsprayen halvfull? Fråga kompisen eller kollegan om hon eller han vill använda upp resten. Att använda upp produkten minimerar vårt spill, och minskar risken för att farliga ämnen hamnar på fel ställe.

2. Gör ingen skada
Om ingen är intresserad av dina produkter, se till att hantera dem varsamt. Släng dem inte i vanliga soppåsen och spola inte ner rester i avloppet.

3. Sortera rätt
Se till att ditt farliga avfall lämnas på närmsta återvinningscentral. Lämna avfallet i en hel och ordentligt stängd förpackning. Helst i originalförpackning, men om den saknas – se till att märka noggrant vad det är för typ av avfall. Farligt avfall behöver tas om hand under kontrollerade och säkrade former. Därför är det viktigt att det lämnas in på rätt sätt.

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 17 och 25 november kommer över 10 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa.

miljönär.se