Varning för mycket hårda vindar i Västerbotten

i Category: | 1 min läsning

SMHI varnar för mycket hårda vindar i Västerbotten under onsdag eftermiddag och kväll. I Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen, har SMHI utfärdat en varning klass 2. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen och det finns risk för storm och orkanvindar. Klass 1-varning har utfärdats för Västerbottens läns kustland och Västerbottens läns inland. 

I fjällområdet där klass 2-varning utfärdats, bör man inte ge sig ut i naturen eller i trafiken. Boende i fjällkommunerna uppmanas också att ta bort lösa föremål från fastigheter och tomter.

I övriga länet, där den lägre varningen klass 1 utfärdats, kan väderläget orsaka stora problem, bland annat med trädfällning, samt snabbt försämras. Var därför extra försiktig, särskilt i trafiken där höga fordon kan få problem.

Vattenfall uppmanar personer som gör observationer, exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar detta på 020-82 58 58.

Följ utvecklingen i Sveriges Radio och SMHI.

Ni kan även följa utvecklingen i Sveriges Radio (extern-länk)
och via SMHI (extern-länk)