Utställning och granskning av Robertsfors kommuns förslag till översiktsplan

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har upprättat ett granskningsförslag för ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många fler områden.

Förslaget går att ladda hem, Översiktplan Robertsfors kommun granskning (PDF-dokument) och finns även tillgängligt under kontorstid på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, Robertsfors.

Upplysningar lämnas av Kommunchef Karin Ahnqvist, e-post: karin [dot] ahnqvist [at] robertsfors [dot] se, tfn 0934-140 07.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Robertsfors kommun, SHBK, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors, eller med e-post till harrieth [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se senast den 22 oktober 2018.