Bekräftad algblomning vid Hästskoviken, Lill-Kricksands badplats

i Category: | 3 min läsning

(Uppdateras löpande) Den 31 juli fick Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) in en rapport om en möjlig algblomning vid Lill-Kricksands badplats i Robertsfors kommun. ICBV bekräftar idag den 1 augusti att olika arter från släktet Dolichospermum, blågröna alger, har blommat i Hästskoviken vid Lill-kricksand. De rekommenderar därmed  att man inte ska vara i vattnet under tiden algerna blommar.

ICBV rekommenderar att man inte badar på platser med algblomning, eftersom det riskerar att orsaka kräkningar, diarré, hudbesvär och feber. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar.

Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

För mer information, läs om dessa aktuella händelser på Länsstyrelsens hemsida genom följande länk: (extern-länk)

Om ni misstänker algblomning på andra platser än det som har nämnts av ICBV, kontakta då Robertsfors kommuns Miljökontor:  miljokontoret@robertsfors.se eller telefonnummer 0934-14117

English summary

The ICBV (The Information centre for the Gulf of Bothnia) have identified algal bloom (also known as “algae bloom”) in several places, including the beach called “Hästskoviken” at “Lill-kricksands” here in Robertsfors. ICBV has because of this recommended that one should not bath in these waters. Be especially careful with children and pets.

In case you suspect algal blooming in other places than mentioned above, please contact the Environmental office at Robertsfors municipality:  miljokontoret@robertsfors.se or the phone number 0934-14117

Tips och råd vid algblomning

Här presenteras allmänna råd från ICBV om vad man ska göra vid en algblomning och var man vända sig för information om hälsofrågor
 • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna gryn som liknar mycket små barr.
 • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser bottnen på 0,5-1 m djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.
 • Om du har badat i en algblomning – skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
 • Har du svalt större mängder algbemängt vatten – mer än några kallsupar – och har uttalade symptom bör sjukhus kontaktas.
 • Barn och djur är högriskgrupper. Låt inte barn eller djur vistas på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (tex hundar, får, kor och hästar).
 • Använd inte vatten från algblomningsområdensom dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestablia och kokning förstör inte gifterna.
 • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
 • Meddela om du upptäcker algblomningar, i första hand till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller närmaste länsstyrelse. Gäller informationen Bottniska viken, meddela gärna även ICBV genom att skriva på deras facebooksida eller maila dem på icbv@lansstyrelsen.se. Skicka gärna med en bild och en beskrivning av var algblomningen är.
 • Symptom som kan uppstå efter kontakt med algblomning eller efter att man fått i sig vatten med algblomning Diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägarna, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia. Symptomen kommer efter några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1-3 dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt stora mängder vatten som innehåller stora mängder alger, dvs vatten där det tydligt syns att det är algblomning.
Mer information
 • Giftinformationscentralen: vid akuta fall dygnet runt ring 112. För mer allmän information under dagtid ring 08-33 12 31 eller läs på www.giftinformation.se
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA): för sjuka djur ring 018-67 40 00, läs på www.sva.se eller ring närmaste veterinär.
 • Lokal sjukvårdsrådgivning: telefon 1177 eller www.1177.se